Veluxov način osvajanja prodaje na daljavo

Celotno študijo primera preberite tukaj

IZZIV

Na začetku covidne krize se je podjetje VELUX soočilo z novo realnostjo in novimi izzivi, ki se jim je moralo hitro prilagoditi, da bi ostalo konkurenčno in učinkovito. Izpostavljeni so bili trije izzivi, povezani s poslovanjem na daljavo:

  • Izboljšati sposobnost prodaje na daljavo in pri tem prilagoditi dobre prakse.
  • Opredeliti nove dobre prakse na področju vodenja prodaje na daljavo.
  • Poskrbeti za motivacijo terenskega osebja in ohraniti močan poudarek na vodenju ljudi v času krize.

Sodelovanje z družbo Mercuri International je Veluxu prineslo tako neposredne učinke kot dolgoročne koristi izvedbe programa. Med njimi velja omeniti izboljšanje prodajnih sestankov in motivacije prodajne ekipe, pa tudi širši pogled na to, kako poslovati virtualno.

“Izjemno sem navdušen nad tem, kako hitro nam je Mercuri uspel pomagati pri razvoju in izvedbi 100% virtualne učne platforme za prodajo v času covidne krize za našo ekipo v srednji in vzhodni Evropi. Resnično lahko vidimo, da je izboljšala naše virtualne prodajne procese in našim ljudem v tem težkem obdobju zagotovila prepotrebno motivacijsko spodbudo.”

Marko Sladoje, Managing Director, Central and Eastern Europe

Spoznajte Mercurijev program Prodaja na daljavo – MI Remote Selling