Mercuri Global Management Team

Frank Herbertz

President & Chief Executive Officer

Frank je bil imenovan za predsednika in CEO skupine julija 2014. Leta 1996 se je pridružil ekipi Mercuri Dusseldorf, čemur so sledile različne zadolžitve po vsem svetu, kot sta generalni direktor Mercuri Poljska s sedežem v Varšavi in generalni direktor Mercuri Azija v Šanghaju. Preden se je pridružil Mercuriju je Frank spremljal nepremičninsko podjetje svoje družine med postopkom skrbnega pregleda poslovanja in združitvijo (due diligence & merger), opravil pripravništvo pri Deutsche Bank v Frankfurtu in Argentini (Buenos Aires) ter dosegel čin častnika v oboroženih silah. Frank je doktoriral in magistriral iz ekonomije na univerzah v Stuttgartu, Passauu in Freiburgu.

Mathias Pilhage

Mathias Pilhage

Chief Financial Officer

Mathias je bil imenovan za CFO skupine leta 2013. Mercuriju se je pridružil leta 2010 kot Business Controller/Deputy CFO. Pred tem je od leta 2001 delal v IBS AB, kjer je opravljal funkcije poslovnega kontrolorja, nazadnje kot Head of Group Finance. Mathias je magistriral iz ekonomskih in poslovnih ved na Univerzi Växjö.

Jenny Rahm

Jenny Rahm

Chief Marketing Officer

Jenny je leta 2018 ustanovila Mercurijev Digital Learning Center in je odgovorna za razvoj in inovativnost ponudbe prodajnih izobraževanj v skupini. Mercuriju se je pridružila leta 2004 in je od leta 2007 generalna direktorica Mercuri International Italija. Preden se je pridružila Mercuriju, je delala kot Senior Consultant v Deloitte Consulting. Jenny je doktorirala iz političnih ved in poslovne ekonomije na Univerzi v Salernu (Italija).

Henrik Frohm

Chief Operating Officer

Henrik od leta 2022 opravlja funkcijo izvršnega direktorja podjetja Mercuri Švedska. Preden se je pridružil Mercuriju, je imel ključno vlogo glavnega poslovnega svetovalca pri podjetju Fluido, vodilnem Salesforceovem partnerju. Delal je tudi kot predsednik (CEO/VD) v družbi Mgruppen, Svenska Managementgruppen AB. Henrikovo strokovno ozadje vključuje tudi svetovalne vloge, kot je član Näringslivsrådet v podjetju Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) in vodja poslovne mreže IHM pri IHM Business School.