Kako izkoristiti ChatGPT za oblikovanje prepričljivega predloga vrednosti: Najučinkovitejša veriga iztočnic

Na področju B2B prodaje je ključnega pomena predstaviti jasen predlog vrednosti. Strankam pove, zakaj je vaš izdelek oz. storitev boljši od drugih. V tem članku je predstavljeno, kako lahko z uporabo orodja ChatGPT z nizom iztočnic oblikujete učinkovit predlog vrednosti.

Zakaj potrebujete prepričljiv predlog vrednosti

Dober predlog vrednosti ima več funkcij. Prodajni ekipi pomaga k razumevanju, kako se pogovarjati s strankami, njim pa pokaže resnične koristi tega, kar prodajate, npr. prihranek denarja, izboljšanje dela ali doseganje boljših rezultatov. Prav tako omogoča, da vaša blagovna znamka izstopa na konkurenčnem trgu.

ChatGPT: Orodje za izboljšanje prodajnih sporočil

Oblikovanje predloga vrednosti je lahko težavno. ChatGPT je odlična pomoč pri ustvarjanju domiselne in prepričljive vsebine. Z njim lahko ugotovite, kaj stranke potrebujejo, prepoznate, zaradi česa je vaša ponudba posebna, in na jasen način razložite prednosti vašega izdelka. Govorite lahko o pomembnih lastnostih, rešujete težave ali delite zgodbe o uspehu strank. ChatGPT pomaga podjetjem oblikovati predloge vrednosti, ki se povežejo z ljudmi in povečajo prodajo. Pa vendar se je treba zavedati, da čeprav je ChatGPT napredno orodje, je vedno priporočljivo vključiti človeško sodelovanje in osebni pristop.

Kako uporabljati ChatGPT: Oblikovanje verige iztočnic

Dober način uporabe orodja ChatGPT je oblikovanje verige iztočnic. To pomeni, da orodju ChatGPT zastavite vrsto vprašanj, ki vodijo do prepričljivega predloga vrednosti. Predstavili vam bomo korake, kako boste lažje pripravili odličen predlog vrednosti.

1. iztočnica: Opredelitev konteksta

V prvem koraku je treba orodju ChatGPT zagotoviti jasno navodilo in jedrnat kontekst, ki vključuje bistvene informacije o ponudbi izdelka oz. storitve, profilu idealne stranke in njenih potrebah. Vzemimo primer podjetja, ki ponuja “Klepetalnega robota z UI”, ki poenostavlja, avtomatizira in izboljšuje storitve za stranke.

Primer iztočnice za ChatGPT:

“Tvoja naloga je, da kot prodajni strateg, specializiran za pisanje besedil, oblikuješ prepričljiv predlog vrednosti za ‘Klepetalnega robota z UI’, prelomno rešitev, ki predstavlja revolucijo na področju storitev za stranke. Klepetalni robot z UI poenostavlja, avtomatizira in izboljšuje podporo strankam z inteligentnim upravljanjem rutinskih poizvedb, kar prodajalcem omogoča, da se osredotočijo na zapletena vprašanja, ki zahtevajo človeško strokovno znanje in prilagojeno oskrbo. Naš profil idealne stranke vključuje srednje velika do velika B2B podjetja v panogah, kot so e-trgovina, telekomunikacije in finance, ki si prizadevajo optimizirati svoje delovanje storitev za stranke in zagotoviti izjemne izkušnje. Začni s podrobnejšim opisom naše ciljne skupine, vključno s tem, kdo so ključni odločevalci in vplivneži v podjetjih, na katere se osredotočamo.”

Predloga iztočnice za ChatGPT:

Zdaj pa preidimo k praksi. Kopirajte, prilepite in prilagodite oglate oklepaje v ChatGPT z vašimi konkretnimi podatki.

“Kot [prodajni strateg] s strokovnim znanjem na področju pisanja besedil je tvoja naloga oblikovati prepričljiv predlog vrednosti za [ime vašega izdelka oz. storitve], revolucionarno rešitev, ki [kratek opis vašega izdelka oz. storitve].

Naš profil idealne stranke vključuje [opis profila idealne stranke], ki si prizadeva [opis potreb stranke].

Začni s podrobnejšim opisom naše ciljne skupine, vključno s tem, kdo so ključni odločevalci in vplivneži v organizacijah, na katere se osredotočamo.”

2. iztočnica: Prepoznavanje potreb in izzivov

Naslednji korak je, da ChatGPT na podlagi prejšnje iztočnice prepozna specifične potrebe ali izzive, s katerimi se sooča vaša ciljna publika.

Primer iztočnice za ChatGPT:

“Na podlagi prejšnjega opisa ciljne publike opredeli specifične potrebe ali izzive, s katerimi se sooča naša publika. Naštej vsaj 3 kritične potrebe, ki jih lahko naš [tvoj izdelek oz. storitev] učinkovito odpravi.”

3. iztočnica: Opredelitev ključnih koristi

Usmerite ChatGPT, da poišče rešitve za te izzive in pri tem poudari edinstvene prednosti, ki jih ponuja vaš izdelek oz. storitev.

Primer iztočnice za ChatGPT:

“Na podlagi potreb, opredeljenih v prejšnji iztočnici, opiši, kako naš [vaš izdelek oz. storitev] te izzive ublaži. Poudari ključne prednosti in edinstveno vrednost, ki jo naša ponudba zagotavlja ciljni skupini.”

4. iztočnica: Analiza konkurence

Usmerite ChatGPT, da primerja vaše ponudbe s konkurenčnimi, pri čemer po potrebi uporabite funkcijo integriranega brskalnika za pridobivanje podatkov v realnem času (najdete jo pod zavihkom “Explore” uporabniškega vmesnika ChatGPT).

Primer iztočnice za ChatGPT:

“V nadaljevanju naše analize primerjaj naš [vaš izdelek oz. storitev] s konkurenčnimi ponudbami. Pobrskaj po spletu in poišči vsaj 3 konkurente, npr. [ime glavnega(-ih) konkurenta(-ov)], ter poudari, po čem se naša ponudba razlikuje. Uporabi spoznanja, pridobljena iz prejšnjih iztočnic, in poudari naše edinstvene prednosti.”

5. iztočnica: Oblikovanje predloga vrednosti

Na podlagi zbranih podatkov usmerite ChatGPT k oblikovanju jedrnatega predloga vrednosti, ki učinkovito sporoča vašo edinstveno vrednost in razlikovalne lastnosti.

Primer iztočnice za ChatGPT:

“Na podlagi razumevanja konkurenčnega okolja in potreb občinstva oblikuj jasen in jedrnat predlog vrednosti za naš [vaš izdelek oz. storitev]. Prepričaj se, da učinkovito sporoča našo edinstveno vrednost in razlikovanje.”

6. iztočnica: Izboljšanje sporočila

Če je treba začetni predlog izboljšati, naročite ChatGPT, naj ga izpopolni, da bo jasnejši in bolj prepričljiv za ključne odločevalce in vplivneže.

Primer iztočnice za ChatGPT:

“Dodatno izpopolni predlog vrednosti, pri čemer upoštevaj ključne odločevalce in vplivneže v ciljnih podjetjih. Izboljšaj njegovo jasnost in prepričljivost, da bo dosegel učinek pri teh deležnikih, pri tem pa uporabi spoznanja, pridobljena v prejšnjih iztočnicah.”

7. iztočnica: Tkanje pripovedi

Naj ChatGPT razvije pripoved, ki se čustveno in intelektualno povezuje s ciljnim občinstvom ter vključuje oblikovan predlog vrednosti.

Primer iztočnice za ChatGPT:

“Na podlagi našega predloga vrednosti ustvari prepričljivo pripoved, ki nazorno prikaže možne rezultate ali koristi za stranke. Oblikuj zgodbo, ki čustveno in intelektualno pritegne naše občinstvo, pri tem pa izkoristi spoznanja, pridobljena iz prejšnjih iztočnic.”

8. iztočnica: Pripravite kratek uvodni nagovor

S pomočjo ChatGPT preoblikujte pripoved in predlog vrednosti v kratek uvodni nagovor, v katerem bo zajeto bistvo vaše ponudbe.

Primer iztočnice za ChatGPT:

“Na podlagi izpopolnjenega predloga vrednosti in pripovedi oblikuj kratek uvodni nagovor, v katerem bo zajeto bistvo naše ponudbe. Prepričaj se, da bo učinkovito sporočal naš predlog vrednosti in pritegnil potencialne stranke, pri tem pa izhajaj iz spoznanj, zbranih v prejšnjih iztočnicah.”

9. iztočnica: Oblikovanje prodajnega besedila

Na koncu pozovite ChatGPT, naj te elemente združi v prodajno besedilo, primerno za sestanke ali e-poštno korespondenco s potencialnimi strankami.

Primer iztočnice za ChatGPT:

“Vključi predlog vrednosti, privlačno pripoved in uvodni nagovor v prodajno besedilo, prilagojeno hipotetičnemu [odločevalcu] v [panogi stranke]. Uporabi spoznanja, pridobljena iz prejšnjih iztočnic, da bi učinkovito vključil odločevalca.”

S to serijo iztočnic boste sistematično izboljšali vaš predlog vrednosti, s čimer boste zagotovili, da bo naslavljal specifične potrebe in izzive vašega občinstva, hkrati pa bo vaš izdelek oz. storitev izstopal na trgu. Preizkusite jo in se prepričajte o izboljšavah!

Izboljšajte vaše prodajne veščine z UI: prijavite se na naš digitalni razvojni program “UI za prodajne specialiste”.

Ta razvojni program predstavlja priročnik za uporabo metode ustvarjanja iztočnic in generativne UI, zlasti ChatGPT, za izboljšanje prodajne uspešnosti. Prodajni specialisti se bodo naučili, kako učinkovito komunicirati in izmenjevati informacije z UI, razviti učinkovite iztočnice in čim bolje izkoristiti prednosti tehnologije UI.

Preberite več na UI za prodajne specialiste – Preko klepeta z umetno inteligenco do uspeha.