Učinkovito vodenje

Kako povesti ekipo do uspeha (tudi na daljavo)?

Učinkovito vodenje je ključnega pomena za uspešnost vaše ekipe, ne glede na to, ali delate v pisarni ali na daljavo. Kot je zapisano v članku Svetovnega gospodarskega foruma “Kaj pomeni vodenje v dobi nenehnih sprememb?” 1, je učinkovito vodenje ena najpomembnejših veščin, ki jih mora imeti vodja ekipe. Ta dejavnik je še pomembnejši, če ekipe delajo na daljavo. Res je, da bi se brez dobrega vodenja zaposleni v podjetju lahko počutili dezorientirane, brez jasnih ciljev – posledice pa bi lahko utrpelo tudi podjetje samo.

Dober vodja mora poskrbeti, da bo njegova ekipa lahko kar najbolje izkoristila svoje sposobnosti in dosegla najboljše rezultate. Osebnost in izkušnje so zagotovo temeljne lastnosti vodij, vendar niso edine. Oglejmo si, kako z ustreznimi ukrepi postati vodja (tudi na daljavo).

Effective leadership: people around the table listening to a woman who is presenting, explaining something.

Učinkovito vodenje in sodelovanje v ekipi

“Dober vodja lahko poveča sodelovanje svoje ekipe do 70%”

Svetovni gospodarski forum

Svetovni gospodarski forum2 ugotavlja, da sposobnost vodenja in motiviranja v ekipi spodbuja zaupanje in občutek pripadnosti. To je zagotovo eden od bistvenih razlogov, da postanete dragocen vodja. Če sodelavce vedno ustrezno motiviramo, da se potrudijo po svojih najboljših močeh, bomo izboljšali njihovo uspešnost, poleg tega pa se bodo počutili kot del ekipe, ki ima pomembnega zaveznika in oporo. To je še posebej pomembno, kadar se v pisarni ne srečujete vsak dan. Z dobro premišljenim vključevanjem bo ekipa bolj produktivna in pripravljena trdo delati, da bi dosegla vse zastavljene cilje. Toda kaj praktičnega poleg tega lahko še svetujemo današnjim voditeljem?

Učinkovito vodenje tudi na daljavo

Spremenile so se tudi odgovornosti vodij ekip. Eden od novih vidikov, katere je treba upoštevati, je pojav dela na daljavo, zaradi katerega morajo tisti, ki prevzamejo to vlogo, nadzorovati dejavnosti na daljavo, pogosto prek digitalnih podpornih orodij. Današnji vodje morajo biti pripravljeni, prilagodljivi vodje, ki znajo svoje vodstvene sposobnosti izkoristiti na nove načine. Zato je krepitev spretnosti za učinkovito vodenje pot, ki zahteva ciljno usmerjene ukrepe. Oglejmo si nekatere od njih:

  1. Komunikacija je ključna: asertivno, a jasno komuniciranje, razumevanje sogovornika in usmerjanje k določenim ciljem morajo biti pravilo tudi brez vsakodnevnih fizičnih srečanj. Vodja nikoli samo ne hvali, uporabljati pa mora odločen in spoštljiv jezik. Z dobro opredeljenimi cilji se je mogoče s še tako težkimi izzivi soočiti, ne da bi pri tem izključili ekipo.
  1. Vodja na daljavo: če ekipa dela na daljavo, je treba prilagoditi tudi metode vodenja in nadzora, da se upošteva ta oddaljenost. Z vzpostavitvijo empatičnega in doslednega odnosa ter z organizacijo rednih srečanj s svojimi sodelavci lahko stalno spremljate razpoloženje in dejavnosti svoje ekipe.
  1. Prisluhnite vsakemu sogovorniku: pravi vodja mora biti pozoren na razlike med člani ekipe glede na njihov odnos in osebnost, kulturo ali vlogo. Če želite biti razumljeni in razumeti sogovornika, morate najti ustrezen način komuniciranja za interakcijo z vsakim od njih. Večjo pozornost je treba nameniti pri komunikaciji prek video klica ali telefona, kjer se lahko zanesete le na glas ali obrazno mimiko.

Postanete lahko vodja prihodnosti

V vse bolj digitalni družbi se spreminjajo tudi delovne metode in s tem tudi značilnosti učinkovitega vodenja. Današnji vodje ekip čutijo potrebo po preoblikovanju svojih veščin in spretnosti s pomočjo programov usposabljanja za usklajevanje na daljavo brez primere. Današnji vodje potrebujejo učinkovite in neposredne rešitve za zadovoljevanje vsakodnevnih potreb in zagotavljanje karizmatičnega vodenja. Morda drži, da se vodja rodiš, a to lahko tudi postaneš – in to je lažje, kot si morda mislite.

Naslednji koraki

Želite izvedeti, kako razviti učinkovito vodenje in kako voditi svojo ekipo do največjega zadovoljstva in optimalnih rezultatov? Spoznajte, kako je Mercuri številnim strankam pomagal postati odlični vodje in znatno izboljšati uspešnost ekipe: prenesite opisni letak programa Učinkovito vodenje – MI Effective Leadership in nas kontaktirajte za pogovor.

Reference

1 World Economic Forum Annual Meeting (2020). What does leadership mean in an age of perpetual change? World Economic Forum
4 characteristics of successful leaders | World Economic Forum (weforum.org)

2 World Economic Forum Annual Meeting (2020). World Economic Forum
World Economic Forum Annual Meeting Davos 2020 | World Economic Forum (weforum.org)