Učinkovit program usposabljanja se vedno začne s cilji

Zakaj je analiza ciljev prvi korak pri oblikovanju uspešnega programa usposabljanja

Oblikovanje programa usposabljanja ni vedno enostavno, saj zahteva čas in sredstva. A preden začnete, si morate zastaviti preprosto vprašanje: “Kaj naj bi udeleženec pridobil kot rezultat usposabljanja?” Analiza ciljev je ključni element pri določanju vsega ostalega. Vedeti, kaj želite doseči, katera znanja in spretnosti morate pridobiti in kakšno globino znanja želite posredovati svojim zaposlenim, je daleč najpomembnejši korak za učinkovit in premišljen postopek.

Metoda ADDIE in struktura programa usposabljanja

Tudi model ADDIE1, oblikovan v 70-letih prejšnjega stoletja in še vedno eden najbolj znanih razvojnih modelov na področju načrtovanja usposabljanj, izhaja iz iste predpostavke: faza ocene (ali analiza ciljev) je absolutno prvi korak pri oblikovanju procesa usposabljanja.

Model ADDIE


Ocena, Oblikovanje, Razvoj, Implementacija in Evalvacija je pet korakov v procesu priprave programa usposabljanja, ki jih model opisuje. Prva stopnja, ocena, pojasnjuje, kako pomembno je analizirati kontekst, še preden začnemo razmišljati o kakršni koli vsebini ali strategiji. Primerjava trenutnega stanja z želenim pomaga pri odločitvi, katere cilje je treba doseči, hkrati pa daje jasno predstavo o tem, katere vrzeli v znanju bo treba zapolniti, da bi dosegli to spremembo.

Vprašanja, katera je treba zastaviti, so lahko naslednja: Kakšni so razlogi za to usposabljanje? Zakaj ga udeleženci potrebujejo? Kakšna je trenutna in kakšna želena raven usposobljenosti udeležencev? Podrobnejša vprašanja so lahko naslednja: “Kako bo usposabljanje pomagalo zaposlenim pri doseganju poslovnih ciljev podjetja? Kakšne so metode in formati?” Ta vprašanja bodo služila kot namig za oblikovanje programa usposabljanja, ki bo ustrezal potrebam udeležencev in širšim poslovnim ciljem.

Pomen ciljev

Učni cilji predstavljajo vse, kar bo udeleženec znal, počel ali postal, ko bo zaključil učno pot ali aktivnost. Običajno so jasni, preprosti in osredotočeni na udeleženca, predvsem pa vedno konkretni in merljivi. Začetni namen ne sme ponujati nejasnih ali splošnih predpostavk, temveč mora vedno navajati cilj, ki ga je treba doseči. Kako torej lahko opredelimo te cilje, ki so tako pomembni za naš program usposabljanja zaposlenih? Model, ki se pogosto uporablja pri šolskem in akademskem poučevanju, je model znanega ameriškega psihologa Benjamina Blooma2, ki je v petdesetih letih 20. st. formaliziral in razvrstil različne učne cilje v svoji “Bloomovi taksonomiji”. Ta pristop se je z neverjetno učinkovitostjo začel širiti tudi v poslovnih okoljih podjetij.

Bloomova taksonomija v podjetniškem programu usposabljanja

V Bloomovi taksonomiji je šest piramidnih ravni – ravni intelektualnih veščin, ki jih mora udeleženec doseči, od najpreprostejšega cilja (pomniti) do najzahtevnejšega (znati ustvarjati). Obstajajo še drugi vmesni cilji, kot so sposobnost razumevanja, uporabe, analize in vrednotenja konceptov, naučenih pri določeni učni aktivnosti.

Bloomova taksonomija

Kar zadeva program usposabljanja, namenjenega poslovni ekipi z osnovnim ciljem povečanja prodaje, je tu konkreten primer, kako lahko 6 stopenj piramide pomaga določiti cilje, ki jih je treba doseči, in preveriti, kdaj natančno bodo udeleženci lahko prešli vsako stopnjo. Za namen programa usposabljanja o načrtovanju prodajnih aktivnosti bi lahko naše cilje organizirali na naslednji način:

  • 1. raven: Pomnjenje. Ob koncu uvodnega poglavja učne poti si bodo udeleženci zapomnili, kako dostopati do orodij za načrtovanje prodajnih aktivnosti.
  • 2. raven: Razumevanje. Po zaključku prvega e-učnega modula bodo udeleženci razumeli ključne elemente in najboljše prakse za načrtovanje prodajnih aktivnosti.
  • 3. raven: Uporaba e-učenja. Po zaključku delavniškega treninga bodo udeleženci znali uporabiti načela načrtovanja prodajnih aktivnosti in organizirati vsakodnevne naloge.
  • 4. raven: Analiza. Po zaključku e-učnega modula bodo udeleženci znali analizirati in primerjati podatke o strankah in prodajnih aktivnostih.
  • 5. raven: Vrednotenje. Po končanem usposabljanju bodo udeleženci znali ovrednotiti obstoječe podatke o prodajnih aktivnostih s strankami in opredeliti področja za izboljšave.
  • 6. raven: Ustvarjanje. Kot skupen rezultat programa usposabljanja bodo udeleženci sposobni ustvariti in izvajati strateške načrte prodajnih aktivnosti za vse svoje stranke.

V tem primeru smo v istem programu usposabljanja spremljali cilje, ki so bili zgrajeni drug na drugem, vendar bi lahko imeli več ciljev, ki bi spodbujali različna vedenja po posameznih modulih.

Program usposabljanja se razvija

Ne glede na namen in strukturo celotnega programa usposabljanja nikoli ne pozabite podrobno opredeliti ciljev in jim nameniti dovolj časa, da jih razvijete že v zgodnji fazi. Ko je odgovor na vprašanje “Kaj bodo udeleženci lahko naredili kot rezultat programa usposabljanja?” jasen, lahko brez težav začnete z naslednjimi koraki pri organizaciji uspešnega usposabljanja.

Reference

1 Centre for Educational Technology (1975). ADDIE Model: Instructional Design. Florida State University ADDIE Model: Instructional Design – Educational Technology

2 B. Bloom, M. Englehart, E. Furst, W. Hill and D. Krathwohl (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Bloom’s Taxonomy | Center for Teaching | Vanderbilt University

Prenesite našo e-knjigo

Kaj je boljši cilj kot uvajanje inovativnega pristopa, ki ponuja digitalne in inovativne programe usposabljanja? Preberite, kako organizirati usposabljanje skladno s potrebami današnjega časa v naši brezplačni e-knjigi “Vedno korak pred drugimi”.

Naša e-knjiga

Kontaktirajte nas

Dovolite nam, da vam pokažemo, kako vam lahko Mercuri pomaga, da postanete pripravljeni na izzive prihodnosti, in zagotovi celostno učno izkušnjo, ki lahko spremeni vaše poslovanje. Ne odlašajte. Kontaktirajte nas za pogovor.

Kontaktirajte nas