Premostitev današnjih vrzeli v znanju kot odziv na spremembe jutrišnjega dne

“V treh letih bo 54% zaposlenih v podjetjih potrebovalo znatno prekvalifikacijo svojih znanj in spretnosti.” To je razvidno iz poročila Svetovnega gospodarskega foruma 20211. Gre za pomembno resnico, ki razkriva, da so vrzeli v znanju dejavnik, katerega ne smemo podcenjevati.

To, kar doživljamo, se imenuje četrta industrijska revolucija, v kateri smo se prisiljeni na novo izoblikovati, da bi lahko sledili tehnologiji in novim potrebam. Vzemimo na primer prodajo; koliko novih znanj in spretnosti je danes potrebnih, da lahko sledimo svetu e-trgovine ali novim tehnikam prodaje na daljavo, spletne prodaje in pogajanj na daljavo? Znanja zastarajo, mi pa ne, ali bolje rečeno, poklici se razvijajo hitreje kot se mi staramo.

Most za premostitev vrzeli v znanju

Ta razkorak med znanjem zaposlenih in zahtevanim znanjem se imenuje “vrzel v znanju”: ta ni nič drugega kot razlika med sedanjo in želeno ravnjo znanja. Če se zdaj vprašate, katera nova znanja in spretnosti bi radi pridobili v X mesecih, bodo nekatere vrzeli morda že postale očitne. Nekatere bodo manj pomembne, druge dražje, za tretje pa bosta potrebna čas in napor. Za uresničitev cilja potrebujemo specifične učne poti, ki nas bodo vodile do želene ravni. Treningi in coachingi so nedvomno najboljši mostovi za dokončno premostitev teh vrzeli.

Obstaja tudi druga možnost, in sicer zaposlitev novih kadrov, ki so že opremljeni s potrebnimi znanji in spretnostmi, vendar to ni tako enostavno, kot se zdi. Ocenjuje se namreč, da je za zapolnitev prostega delovnega mesta v povprečju potrebnih 42 dni, pri čemer je dokaj zapleteno hitro najti kadre, ki so že “pripravljeni za uporabo”. Podjetja se morajo torej osredotočiti na učne poti, ki njihove vire usmerjajo k visokim standardom in fluidnim sposobnostim.

Katere vrzeli v znanju je treba zapolniti?

Pomembno je tudi razmisliti, kakšna znanja in spretnosti zahteva četrta industrijska revolucija. Vsi mislimo, da so visokotehnološka in digitalna znanja in spretnosti glavna prednostna naloga, vendar to ne drži.

Svetovni gospodarski forum je opredelil najbolj iskana znanja in spretnosti v različnih sektorjih od leta 2015 do leta 20222 in zdi se, da se je povpraševanje po “medosebnih spretnostih” močno povečalo. Z drugimi besedami, ne le znanost in tehnologija, temveč tudi mehke veščine, medosebne veščine in interakcija z drugimi.

Svetovni gospodarski forum, Spremembe v povpraševanju po ključnih poklicnih spretnostih, 2015-2020, vse panoge

Prodaja in vrzeli v znanju

Zakaj so mehke veščine tako zelo iskane v svetu super tehnologije? Razlog je v tem, da novi poklici spadajo v širši spekter kot tehnologija in zajemajo človeku lastna področja, kot so prodaja, trženje, kadri in usposabljanje. Odnosi med ljudmi in potreba po krepitvi socialnih veščin so še vedno pomembni. Ocenjuje se namreč, da se bo v dveh letih med prihodnjimi poklicnimi skupinami povpraševanje po prodajnem osebju povečalo za približno 44%, potreba po teh strokovnjakih (izračunano na vsakih 10.000 novih zaposlitev) pa bo narasla s 85 enot v letu 2020 na 127 enot v letu 20233.

Svetovni gospodarski forum – Nastanek novih prihodnjih poklicnih grozdov, 2020-2022

“Poklici, ki jih poznamo danes, se bodo spremenili, da bi lahko sledili novim gospodarstvom. Znanja današnje prodajne ekipe so morda že zastarela. Potrebne so posodobitve novih tehnik, strategij in pogajanj. Nastop prilagodljivega in “pametnega” dela nas uči, kako so se metode dialoga z vodilnimi in s strankami že razvile.

Ukrepati moramo takoj

Premostitev vrzeli v znanju in spretnostih je sedanja in prihodnja potreba. Zagotavljanje možnosti zaposlenim, da se lahko razvijajo in izboljšujejo svoje sposobnosti za soočanje z razvijajočim se trgom, je strateška prednost, ki jo je treba ovrednotiti zdaj. Proučiti je treba raven znanj in spretnosti ter analizirati cilje, ki jih je treba doseči, da bi lahko začeli graditi trden most za neposredno premostitev vrzeli.

Naslednji koraki

Če želite začeti krepiti vaše prodajne veščine prihodnosti, spoznajte naš program “Prodaja na daljavo – MI Remote Selling” ali se obrnite na nas za pogovor z enim od naših strokovnjakov.

Reference

1 World Economic Forum (2020). The Future of Jobs report. Geneve: World Economic Forum

2 Ibid.

3 Ibid.