Usposabljanje v ritmu današnjega časa – Ko učne poti sledijo življenjskemu slogu

Digitalno učenje: preseganje prostorskih in časovnih ovir

Naši dnevi so naporni in naš življenjski slog je hektičen. Zbujanje, jutranja kava, interni sestanek, klic stranke, sestanek s šefom, pisanje predstavitve, kosilo in nato še več klicev. Ko pridemo domov, si želimo le še izklopiti. Vsakdo je zagotovo imel poln dan z neprekinjenimi delovnimi obveznostmi in brez bistre glave, da bi se lahko posvetil učni poti za izboljšanje svojih poklicnih veščin in spretnosti. Zadnja leta se vprašanje pomanjkanja časa močno čuti v svetu korporativnega usposabljanja. To je “Damoklejev meč” ne le za zaposlene, temveč tudi za trenerje in kadrovske referente, ki morajo oblikovati učne poti, ki se ujemajo s časovnimi načrti njihovih sodelavcev.

Učna pot – korak za korakom

Preden ugotovimo, kako to vprašanje rešiti, za trenutek razmislimo o opredelitvi pojma učne poti. Po mnenju J. Williamsa in S. Rosenbauma, dveh najbolj priznanih strokovnjakov za metodologije korporativnega usposabljanja, je učna pot: “Zaporedje učnih aktivnosti, ki zaposlenega usmerjajo, da v najkrajšem možnem času doseže optimalno usposobljenost za doseganje zastavljenih ciljev.”1 Da bi dosegli najboljše rezultate, mora torej učenje potekati: kot stopenjska pot, kjer je čas učenja opredeljen in merljiv. Toda kako lahko to pot vključimo v delovni proces? Kako lahko pomagamo sodobnim zaposlenim, da se osredotočijo na učno pot, ki sledi njihovemu lastnemu tempu? Pa poglejmo.

Učna pot – vprašanje časa

Problematiko časa je leta 2018 že obravnaval LinkedIn v svojem letnem poročilu o učenju na delovnem mestu.2 4000 strokovnjakov je odgovorilo, da je razlog številka ena za nezadostno vključenost v korporativno usposabljanje pomanjkanje časa. Toda 94% vprašanih je odgovorilo, da bi spodbuda poklicnemu razvoju na dolgi rok gotovo zagotovila večjo zvestobo podjetju. Ko so anketiranci odgovarjali na vprašanje, kdaj je najprimernejši čas za njihovo učenje, so dejali, da se jih 68% najraje uči v delovnem času, 58% ob svojem tempu in 49% takrat, ko je to potrebno.

Učna pot – kaj se je spremenilo

Problem pomanjkanja časa je nedvomno povezan z razvojem naše družbe. Napredek digitalne tehnologije je nezavedno spremenil naše dojemanje, zaradi česar vse hitreje sprejemamo informacije. Na našo koncentracijo je vplivala tudi hitrost, s katero smo prešli od iskanja odgovorov z branjem knjig k iskanju informacij s preprostim klikom na internetu.3

Metode usposabljanja so se morale prilagoditi razvoju dogodkov in od konca devetdesetih let je tehnologija v tej panogi obrodila sadove, saj je povezala spletno z ne spletnim okoljem in uvedla prva e-učenja ter kombinirana učenja. Od leta 2000 dalje smo priča resničnemu razvoju formatov, ki spodbujajo avtonomijo uporabnika. “Digitalno učenje” se je postopoma razvilo z moduli, ki so vse bolj inovativni, kratki, učinkoviti in jedrnati (mikroučenje). Zlasti pomembno je, da je vsebina zdaj na voljo kjer koli (računalnik, tablični računalnik, mobilni telefon) in kadar koli. Učne poti so se začele prilagajati našim delovnim urnikom in tako postale del našega življenjskega toka. Priča smo sodobnemu učenju, ki izkorišča vse digitalne oblike, s katerimi smo obdani, od videoposnetkov do podkastov, od družbenih omrežij do igrifikacije. Nahajamo se v dobi učenja ob poteku dela.

Učna pot – v toku dela

Ta izziv morajo zdaj rešiti referenti za usposabljanje v podjetjih. Tisti, ki so usmerjeni v prihodnost, se zavedajo, da mora biti učna pot prilagojena delovnim procesom in urnikom, pa tudi spreminjajočemu se življenjskemu slogu. To je vsekakor izziv, a tudi priložnost, da programe oblikujemo v skladu z našim časom: da zagotovimo kratke in učinkovite informacije za mikroučenje, ki so vedno na voljo. Vsebine za branje, ogled ali poslušanje med kavo in v pričakovanju sestanka, med odmorom za kosilo ali na podzemni železnici, in sicer v oblikah, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, enostavno in pregledno. Skratka, učna pot, ki upošteva naše natrpane dneve, omogoča postopno strokovno rast in se predvsem razvija skupaj z nami in v našem tempu.

Reference

1 J. Williams; S. Rosenbaum (2013). Learning Paths – Increase Profits by Reducing the Time It Takes for Employees to Get Up–to–Speed. John Wiley & Sons

2 LinkedIn Learning (2018). Workplace Learning Report. California: LinkedIn.

3 Josh Bersin (2018). Deloitte Consulting.

Prenesite e-knjigo

Da bi še bolj poudarili pomen časa: ali ste vedeli, da imajo prodajalci za usposabljanje na voljo le 24 minut na teden?Odkrijte, kako organizirati njihovo usposabljanje, tako da preberete našo e-knjigo

Naša e-knjiga

Kontaktirajte nas

Dovolite nam, da vam pokažemo, kako vam lahko v Mercuriju pomagamo, da postanete pripravljeni na prihodnost, in vam zagotovimo celostno učno izkušnjo, ki lahko spremeni vaše poslovanje. Kontaktirajte nas za pogovor.

Kontaktirajte nas