Umetna inteligenca pri upravljanju s kadri: Njena uporaba pri zaposlovanju, razvoju znanj in spretnosti ter prodajnem coachingu

Uvod: Spreminjajoče se okolje upravljanja s kadri

Razvoj področja upravljanja s kadri je bil v zadnjih treh desetletjih izjemen. Od administrativnih nalog do strateškega partnerstva imajo kadrovske službe zdaj ključno vlogo pri akviziciji talentov, razvoju zaposlenih in oblikovanju organizacijske kulture. 

Uvedba umetne inteligence (UI) v kadrovske procese naznanja novo obdobje in prinaša neslutene izboljšave učinkovitosti in uspešnosti. Uporaba UI pri zaposlovanju, razvoju znanj in spretnosti ter prodajnem coachingu priča o njenem transformativnem vplivu. Upravljanje s kadri z uporabo UI ne postaja le učinkovitejše, temveč tudi bolj strateško in podatkovno vodeno, kar bistveno vpliva na splošno uspešnost podjetja. 

Toda kako točno naj bi se tega lotili?

Zaposlovanje in izbor kadrov s pomočjo UI

Uvedba UI v postopke zaposlovanja je revolucionarno spremenila način, kako podjetja privabljajo, izbirajo in ohranjajo talente. UI pomaga pri natančnem razumevanju kulturnih in operativnih potreb podjetja ter tako izboljšuje opise delovnih mest in oglase za privabljanje ustreznih kandidatov. Uporaba orodij UI (npr. Browse.ai – namenjeno analizi zaposlitvenih oglasov, Arya – namenjeno iskanju kandidatov, Ideal (Ceridian) – namenjeno ocenjevanju prijav za zaposlitev) racionalizira postopek zaposlovanja in ga naredi učinkovitejšega ter uspešnejšega. Ta orodja ne prihranijo le čas, temveč z avtomatizacijo in optimizacijo različnih faz zaposlovanja zagotavljajo tudi višjo kakovost izbire kandidatov. Sposobnost UI, da hitro obdela velike količine podatkov, omogoča bolj premišljeno odločanje, saj primerja prave kandidate s pravimi vlogami na podlagi globljega razumevanja sposobnosti kandidatov in zahtev podjetja.

Usposabljanje in razvoj znanj ter spretnosti s pomočjo UI

V nenehno spreminjajočem se poslovnem okolju sta kontinuirano učenje in razvijanje znanj ter spretnosti bistvenega pomena. UI pomembno prispeva k prepoznavanju vrzeli v znanju in spretnostih ter prilagajanju programov usposabljanja potrebam zaposlenih. Orodja, kot sta Workday in LinkedIn Skills Insights, ponujajo inovativne načine za analizo znanj in spretnosti zaposlenih ter pripravo ciljno usmerjenih načrtov usposabljanja. Učne platforme Docebo, ki jih poganja UI, zagotavljajo personalizirane učne izkušnje in tako povečujejo učinkovitost programov usposabljanja. Ta z UI podprta orodja ne upoštevajo le edinstvenih učnih stilov in tempa posameznikov, temveč usposabljanje usklajujejo tudi z organizacijskimi cilji, kar zagotavlja, da so zaposleni opremljeni z ustreznimi, najnovejšimi znanji in spretnostmi. Ta proaktivni pristop k razvoju znanj in spretnosti spodbuja kulturo kontinuiranega učenja, ki je ključnega pomena za ohranjanje konkurenčne prednosti.

Prodajni coaching podprt z UI

Prodajni coaching je ključnega pomena za doseganje visoke rasti prometa, UI pa spreminja to področje z zagotavljanjem s podatki podprtih spoznanj za prilagojen coaching. Orodja, ki zagotavljajo povratne informacije v realnem času, kot so Gong, Chorus in Poised, omogočajo vodjem prodaje, da ponudijo hitre in koristne nasvete za izboljšanje prodajne uspešnosti. Te z UI podprte rešitve analizirajo prodajne klice in interakcije ter zagotavljajo vpogled v komunikacijske stile, sodelovanje s strankami in prodajne tehnike. Ta raven analize omogoča vodjem prodaje, da razumejo prednosti in slabosti vsakega prodajalca, kar omogoča učinkovitejši in bolj prilagojen coaching. Z UI podprta igrifikacija dodatno izboljša prodajni coaching z vključevanjem prodajalcev v aktivnosti za izboljšanje znanj in krepitev veščin v tekmovalnem, a hkrati podpornem okolju, zaradi česar je učenje prijetnejše in učinkovitejše.

AI for HR professionals

Tveganja in izzivi UI

Kljub številnim prednostim je uporaba UI na področju upravljanja s kadri in vodenja ljudi povezana s številnimi tveganji in izzivi. V ospredju so vprašanja objektivnosti podatkov, zasebnosti in etičnih vidikov. Zagotavljanje odgovorne uporabe UI zahteva visokokakovostne in objektivne podatke ter dosledno upoštevanje zakonov o varstvu podatkov. Natančnost UI pri ocenjevanju kandidatov in napovedovanju je še eno področje, ki zahteva temeljit razmislek in stalno preverjanje. Za podjetja je bistveno, da se zavedajo teh izzivov in jih proaktivno obravnavajo, da bi v celoti izkoristila prednosti UI na odgovoren in etičen način.

Kako začeti z UI

Uvajanje UI v organizacijske procese je lahko zahtevna naloga. Zahteva jasno razumevanje osnov UI in strateški pristop k njeni integraciji. Bistveno je začeti z ugotavljanjem organizacijskih potreb in evalvacijo ustreznih orodij UI. Razumevanje zmožnosti UI, izbira ustreznih modelov in zagotavljanje stalnega spremljanja ter optimizacije so ključni koraki pri uspešnem uvajanju UI. Za tiste, ki se z UI šele spoznavajo, je lahko učinkovit pristop, da začnejo pri manjših poskusih in postopoma širijo njihov obseg. Ne glede na stopnjo integracije UI, je za največji učinek bistveno, da se iniciative uvedbe UI uskladijo s širšimi cilji in strategijami podjetja.

Zaključek: Prihodnost področja upravljanja s kadri z UI

UI na novo opredeljuje področje upravljanja s kadri in ponuja nove priložnosti za personalizacijo, učinkovitost in strateško odločanje. Njen vpliv na zaposlovanje, usposabljanje in coaching predstavlja šele začetek. Ker se tehnologija UI nadalje razvija, se morajo kadrovski specialisti prilagoditi in sprejeti zmožnosti UI, da okrepijo svoje vloge in pomembno prispevajo k uspehu podjetij. Prihodnost upravljanja s kadri je v učinkoviti integraciji UI, pri čemer se človeška strokovnost in zmožnosti UI združujejo za ustvarjanje bolj dinamičnih, odzivnih in učinkovitih kadrovskih praks.

Če želite izvedeti več o tem, kako lahko UI okrepi področje upravljanja s kadri, si prenesite celotno poročilo Mercuri International Research – Umetna inteligenca pri upravljanju s kadri (AI-Driven People Management). To je šele drugo v nizu poročil, v katerih se poglobljeno ukvarjamo s tem, kako UI preoblikuje našo dejavnost.

UI ZA KADROVSKE SPECIALISTE

Od zaposlovanja talentov, razvoja znanj in spretnosti do ocenjevanja uspešnosti in spodbujanja korporativne kulture. Poglobimo se v vse bolj strateško vlogo kadrovske službe.

PRENESITE POROČILO