Moč umetne inteligence: trije načini za povečanje učinkovitosti prodaje

V 20. stoletju se je produktivnost fizičnega dela v industriji povečala za več kot 5.000%. To rast so spodbudili roboti in avtomatizirani procesi. Zdaj se delovna sila sooča z novim izzivom: Ali lahko produktivnost na znanju temelječega dela v 21. st. doživi podobno rast? In če, ali bo spremembo omogočila umetna inteligenca? Henrik Larsson Broman je s tem vprašanjem pospremil predstavitev najnovejšega poročila raziskave družbe Mercuri International z naslovom “Z UI podprta prodaja” na dogodku The Sales Conference & Avaus Expert Talks, ki je potekal v Štokholmu. 

Mercuri International je 13. februarja 2024 v sodelovanju z družbo Avaus gostil dogodek The Sales Conference and Avaus Expert Talks, ki se je osredotočil na temo “UI – Onkraj vzhičenosti” (AI – Beyond the hype). Družba Mercuri International je v zadnjem letu objavila vrsto izčrpnih poročil o UI. V najnovejšem poročilu preučuje možnosti UI in njen vpliv na prihodnost prodaje. 

Ali bo UI spremenila na znanju temelječe delo, kot je npr. prodaja, tako močno, kot je spremenila proizvodnjo, še ni jasno. Jasno pa je, da bo pomembno vplivala na produktivnost in kakovost v prodaji, zaradi česar bodo morale prodajne organizacije v prihodnjih letih veliko vlagati v razvoj znanj. 

Henrik Larsson Broman je v svoji predstavitvi izpostavil tri človeške sposobnosti, ki jih je s pomočjo UI, zlasti generativne, mogoče izboljšati in jim zagotoviti supermoč. Te sposobnosti so: spoznavati, ustvarjati in komunicirati. 

  1. Sposobnost spoznavanja: Pridobivanje, razumevanje in obdelava znanja
    Prva točka, Spoznavanje, se nanaša na sposobnost UI, da okrepi človeško inteligenco, kar omogoča boljše učenje, reševanje problemov in sprejemanje odločitev. Jezikovni modeli, kot je ChatGPT, lahko to sposobnost bistveno povečajo. To lahko vključuje hitro in učinkovito iskanje ali povzemanje znanja, pojasnjevanje zapletenih informacij, pridobivanje novih perspektiv, primerjavo možnosti, analizo informacij, brainstorming, pridobivanje povratnih informacij ali ustvarjalno razmišljanje. Raziskave potrjujejo vpliv teh sposobnosti na produktivnost in kakovost. Študija Harvard Business School je npr. pokazala, da so konzultanti, ki so uporabljali UI, kot je ChatGPT, presegli svoje kolege, saj so opravili 12% več nalog, 25% hitreje in s 40% bolj kakovostnimi rezultati1.
  1. Sposobnost ustvarjanja: Spodbujanje ustvarjalnosti in učinkovitosti
    Druga točka, Ustvarjanje, raziskuje vlogo UI pri spodbujanju ustvarjalnosti in učinkovitosti. Z UI lahko vsakdo izostri svojo sposobnost ustvarjanja različnih oblik vsebine, od besedila do slik, videov in oblikovanja. Študije, vključno s tisto z inštituta MIT, dokazujejo izjemno povečanje produktivnosti, npr. 59% povečanje produktivnosti pri pisanju poslovnih dokumentov, kar kaže na nesporno sposobnost UI ustvarjanja vsebin.2 Vendar pa se sposobnost ustvarjanja iztočnic (prompt engineering) kaže kot ključna veščina, ki določa kakovost in ustreznost vsebine, ustvarjene z UI. To področje ne poudarja le zmožnosti UI za izboljšanje ustvarjalnih prizadevanj, temveč tudi nujnost človeške inteligence za usmerjanje in izpopolnjevanje rezultatov UI. 
  1. Sposobnost komuniciranja: Izboljšanje interakcije s strankami 
    Tretja točka, Komuniciranje, obravnava razvijajočo se sposobnost UI izboljšanja komunikacije, ne le med ljudmi, temveč tudi med ljudmi in UI. Čeprav UI še vedno ne uspe posnemati nekaterih vidikov človeške komunikacije, se hitro izboljšuje. Študija znanstvenikov Univerze v Kaliforniji je primerjala izkušnje pacientov pri posvetovanju s klepetalnim robotom, kot je ChatGPT, v primerjavi s človeškim zdravnikom in razkrila ne le boljše zagotavljanje kakovostnih odgovorov s strani ChatGPT, temveč tudi presenetljivo empatijo.3 S klepetalnimi roboti in z vse bolj človeku podobnimi virtualnimi avatarji, ki jih poganja UI, je mogoče komunikacijo s strankami že delno avtomatizirati, kar zagotavlja vse boljšo uporabniško izkušnjo in učinkovitost. Ta razvoj omogoča tudi prodajalcem, da namenijo več časa aktivnostim, ki ustvarjajo vrednost za stranke. 

Skratka, UI je mogočen vir, podoben dodatnim možganom, ki lahko prodajnim organizacijam pomaga izboljšati sposobnost spoznavanja, ustvarjanja in komuniciranja ter s tem doseči večjo produktivnost in kakovost dela. Z uporabo UI lahko vodje prodajnih organizacij ne le optimizirajo svoje delovanje, temveč tudi na novo opredelijo naravo prodaje in sodelovanja s strankami. Vključevanje UI v prodajo ni oddaljena prihodnost, temveč neposredna resničnost. Vendar pa zahteva pristno radovednost in pripravljenost za eksperimentiranje in preizkušanje. 

Prenesite poročilo “UI v prodaji”:

Poročilo opisuje, kako je mogoče UI uporabiti na različnih področjih prodaje, in navaja več kot 100 primerov orodij in rešitev, ki temeljijo na UI. Prenesite poročilo in se z njim seznanite, kar je prvi korak k preoblikovanju prodajne učinkovitosti in postavitvi novih standardov v konkurenčnem prodajnem okolju. 

Poročilo lahko prenesete tukaj: www.mercuri.si/research/ai 

Viri

1 HBR (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality 

2 MIT (2023) Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence 

3 https://today.ucsd.edu/story/study-finds-chatgpt-outperforms-physicians-in-high-quality-empathetic-answers-to-patient-questions