Psihologija prodaje

O programu

Psihologija prodaje je poseben program, ki poglobljeno obravnava tiste sestavine prodajnega delovanja, kjer je uspeh najbolj odvisen od poznavanja samega sebe in razumevanja, kako različne karakterne in psihološke sestavine osebnosti in sama komunikacija vpliva na poslovno oz. nakupno odločanje pri sogovorniku.

Razvojna pot s kombiniranim učenjem – Psihologija prodaje

KOMU JE RAZVOJNA POT NAMENJENA

Razvojna pot je namenjena posameznikom, ki želijo povečati sposobnosti uspešne prodajne komunikacije in povečati vpliv na kupce v različnih poslovnih situacijah.

KAJ UDELEŽENCI RAZVIJEJO IN PRIDOBIJO

 • Izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti pri pogajanjih.
 • Razumevanje psiholoških dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost osebnega prodajnega delovanja.
 • Razumevanje sebe in drugih.
 • Kako komunicirati z različnimi tipi oseb.
 • Vplivanje v smeri odločitve.
 • Asertivnost in empatija v prodaji.
 • Obvladovanje težjih prodajnih situacij.

VSEBINE POSAMEZNIH KORAKOV

1. KORAK: PRIPRAVA IN ZAČETNE NALOGE (spletni učni portal)

 • Vstopni samo-ocenitveni vprašalnik
 • Interaktivna e-učna modula »What is emotional intelligence?« in »Showing empathy«
 • Anketa – Teoretična inteligenca

2. KORAK: PRAKTIČNO URJENJE – DELAVNIŠKO DELO

 • Razumeti sebe in druge; Samoanaliza lastnega sloga komunikacije, razumevanje izvora reakcij na podlagi analize različnih ego stanj, razumevanje gonil, ki vplivajo na reakcije v medčloveškem sporazumevanju. Izmenjava transakcij, ki izvirajo iz različnih ego stanj in razumevanje komunikacijskega uspeha. Praktična uporaba TA kot orodja, ki nam omogoča dosegati komunikacijske cilje.
 • Asertivna komunikacija v prodaji; kako komunicirati, da sem enakovreden sogovornik, kako brez omejitev povedati kar želim z upoštevanjem drugega. Razumevanje agresivnega, podredljivega in asertivnega obnašanja. Kako z asertivnostjo in samozavestnostjo do poslovnih priložnosti? Kako obravnavati težje prodajne situacije – obvladovanje nestrinjanj in ugovorov, razumevanje njihovega izvora, priporočljiva ravnanja, trening v igrah vlog.
 • Vplivanje v smeri odločitve; Spoznavanje modela SIKO – načina odločanja, razumevanje 4 komponent, ki vplivajo na sprejemanje odločitev (sistematičnost, iniciativnost, kreativnost, objektivnost). Kako osebno kažemo nagnjenost k določenemu načinu odločanja, kaj nas pri tem omejuje, kako vplivati, da bi se lažje odločali.
 • Razviti dobre navade; izdelava in analiza modela DOS – kako komunicirati z drugače temeljno usmerjenimi ljudmi in razvoj sposobnosti prilagoditve (dejstva, ostali, sebi). Predstavitev produkta ali rešitve prilagojena vsem 3 tipom.
 • Kako uspeti; obvladovanje konfliktov in konfliktnih situacij, pojavne oblike in produktivni načini reševanja, načela prenosa znanj udeležencev v dnevno delo.
 • Razvojne možnosti in akcijski načrt

3. KORAK: IMPLEMENTACIJSKE NALOGE (spletni učni portal)

 • Zaključni samo-ocenitveni vprašalnik
 • Interaktivna e-učna modula »Identify the different style of communication« in »How to be assertive in difficult situation.«
 • Anketa – Asertivnost

 

Preberite več v opisu programa
Prilagojena rešitev

Bi potrebovali drugačen termin izvedbe? Ima vaše podjetje veliko ljudi, ki bi radi sodelovali v programu? Pripravimo vam prilagojeno rešitev za vas!

KONTAKTIRAJTE NAS

Pridobite ponudbo