Finančna znanja v prodaji

O programu

Direktorji in prodajni managerji dnevno sprejemamo mnogo poslovnih in prodajnih odločitev – naložbe, racionalizacija, cenovna politika, zaposlovanje in odpuščanje, prodajne strategije, velikost in razvoj prodajne ekipe, plače, smer prodajnih aktivnosti, kateri kupci so (ne)primerni za nas, oglaševanje za ciljne skupine kupcev, proizvodne kapacitete in količina proizvedenih izdelkov, najem posojil, depoziti, zaloge, časovno usklajevanje prihodkov in odhodkov, …

Vse te odločitve imajo posledice v rezultatu in bilancah podjetja. Direktorji, ki smo odgovorni za uspešno vodenje in poslovne rezultate podjetja, enote ali prodajne ekipe, se moramo zato dobro zavedati, kakšne finančne učinke bo imela katera izmed naših poslovnih odločitev. V sedanjem ekonomskem okolju, ki je vse zahtevnejše in ki takoj kaznuje napačne odločitve, ni prostora za nepremišljene poslovne poteze.

Če se pogosto znajdete pred vprašanji kot so:

 • kolikokrat zares vem oz. se zavedam, kako pozitivne ali kako negativne so finančne posledice različnih odločitev na poslovanje podjetja;
 • kako bo to vplivalo na naš tržni rezultat in tržno pozicijo podjetja – kratkoročno in dolgoročno;
 • kakšno je finančno zdravje bodočega partnerja oz. kupca, kako naj ga vrednotim;
 • katere so in kako dobro znam razbrati ključne informacije iz finančnih izkazov;
 • kakšna mora biti prodaja za pokritje fiksnih stroškov,

je čas, da nagradite svoja finančna znanja.

Razvojna pot s kombiniranim učenjem – Finančna znanja v prodaji

Finančna znanja v prodaji

KOMU JE RAZVOJNA POT NAMENJENA

Razvojna pot je namenjena managerjem in drugim vodilnim ljudem v podjetju, ki so neposredno in aktivno vključeni v prodajni proces in želijo poglobiti finančno znanje ter jim je pomemben interes profitabilnost podjetja.

KAJ UDELEŽENCI RAZVIJEJO IN PRIDOBIJO

 • Temeljno finančno znanje potrebno za vodenje in prodajo.
 • Ključna znanja in razumevanje o tem, kakšen finančni vpliv in učinek imajo posamezne odločitve na poslovanje in profitabilnost podjetja.
 • Sposobnost analize in razumevanja osnovnih računovodskih izkazov (bilanca stanja, bilanca uspeha, izkaz finančnih tokov).
 • Modele in orodja za oceno posameznih aktivnosti podjetja s finančnega vidika.
 • Razumevanje finančnih posledic praktičnega vodenja podjetja v večletnem obdobju (sprejemanje odločitev in strategij povezanih z naložbami, s stroški za marketing, z zaposlenimi, z usposabljanjem …).
 • Razumevanje posameznih koeficientov uspešnosti poslovanja podjetja.
 • Izhodišča za vrednotenje podjetij.

VSEBINE POSAMEZNIH KORAKOV

1. KORAK: ZAČETNE NALOGE

 • 3 interaktivni multimedijski e-učni moduli:
  • Introduction to finance
  • What is an income statement?
  • What is a balance sheet?

2. KORAK: TRENING – RAČUNALNIŠKA POSLOVNA SIMULACIJA (neto 16 ur, dvodnevno delavniško srečanje)

 • Udeleženci s pomočjo računalniške simulacije sprejemajo različne poslovno – prodajne odločitve in analizirajo njihov vpliv na rezultat in profitabilnost podjetja, ki ga vodijo v nekajletnem obdobju v primerjavi z ostalimi konkurenti na trgu.
 • Osnovno poznavanje poslovanja in financ.
 • Praktična uporaba finančnega znanja v prodaji in poslovanju podjetja.

3. KORAK: VMESNE NALOGE

 • 3 interaktivni multimedijski e-učni moduli:
  • Understanding the cash flow statement
  • Financial statement analysis
  • How to analyze an income statement?

4. KORAK: TRENING (neto 8 ur, enodnevno delavniško srečanje)

 • Vpliv posameznih poslovnih in prodajnih odločitev na rezultat podjetja
 • Praktično delo na primerih

5. KORAK: ZAKLJUČNE NALOGE

 • 3 interaktivni multimedijski e-učni moduli:
  • How to calculate a company’s breakeven point?
  • What is working capital?
  • What is cost?
Preberite več v opisu programa
Prilagojena rešitev

Bi potrebovali drugačen termin izvedbe? Ima vaše podjetje veliko ljudi, ki bi radi sodelovali v programu? Pripravimo vam prilagojeno rešitev za vas!

KONTAKTIRAJTE NAS

Pridobite ponudbo