Akademija vodenja

O programu

Akademija vodenja je oblikovana kot celovita učna pot, katere namen je razviti učinkovit sistem vodenja ekip in posameznikov v različnih funkcijah podjetja. Je poglobljen program o nalogah in vlogah vodij in direktorjev pri uresničevanju delovnih nalog, načrtov in strategij podjetja, motiviranosti in razvoja različnih ekip pri doseganju uspeha.

Razvojna pot s kombiniranim učenjem – Akademija vodenja

Akademija vodenja

KOMU JE RAZVOJNA POT NAMENJENA

Razvojna pot je namenjena direktorjem in drugim vodjem na različnih ravneh in funkcijah podjetja, ki morajo z uspešnim vodenjem dosegati zastavljene cilje ter zagotavljati visoko usposobljenost ekip.

KAJ UDELEŽENCI RAZVIJEJO IN PRIDOBIJO

 • Znanja, veščine, orodja in sisteme dela za samostojno in profesionalno vodenje ekip.
 • Celovit pregled nad različnimi dejavniki in modeli, ki vplivajo na uspešnost vodenja.
 • Podrobno analizo lastne ekipe na temelju razumevanja razlik med posamezniki, ko gre za njihovo usposobljenost za delovanje na eni, in njihovo motiviranost oz. odločenost za delovanje na drugi strani.
 • Uspešno uvajanje potrebnih sprememb v delovanju ekipe in posameznikov.
 • Veščine in napotke za lasten način vodenja posameznikov ter ekip v praksi in še posebej, kakšno mora biti celovito vodenje, da lahko motivacijsko vpliva na sodelavce.
 • Metode in postopke za profesionalno izvedbo letnih oz. razvojno načrtovalnih razgovorov, vodenje sestankov in konferenc.
 • Izdelava osebnega Vodstvenega priročnika.

VSEBINE POSAMEZNIH KORAKOV

I. Vodenje ekipe in posameznikov

Za uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev je zelo pomembno, kako delujejo posamezniki in še posebej, kako deluje ekipa kot celota. Če je vodenje doseganje rezultatov s pomočjo drugih, potem je jasno, da je glavna naloga vodje ustvariti pogoje za to, da so ljudje lahko uspešni. To nalogo vodja lahko doseže z ustreznimi načini vodenja, ki so prilagojeni posameznikovi usposobljenosti in odločenosti oz. zavzetosti, z ustvarjanjem visoke motiviranosti, ustrezno komunikacijo in stalnim dajanjem povratnih informacij o delu posameznikov in tima.

1. KORAK: PRIPRAVE IN ZAČETNE NALOGE

 • Naloge: izpolnitev vprašalnikov: Ugotavljanje vašega stila vodenja; Vprašalnik za ovrednotenje vodenja – MI LEAD
 • Samoanaliza motivacije za delo
 • Uvodni vprašalnik o veščinah vodenja
 • Interaktivna e-učna modula: MI LEAD, Identifying your staff member motivation

2. KORAK: DELAVNICA, TRENING

 • Temeljni vodstvene komunikacije – asertivnost
 • Motivacija posameznikov
 • Slogi in različne vloge vodenja – MI LEAD
 • Delegiranje nalog in razvoj posameznikov

Pridobili boste:

 • Celovit pregled nad različnimi faktorji in modeli, ki vplivajo na uspešnost vodenja.
 • Podrobno analizo lastne ekipe na temelju razumevanja razlik med posamezniki, ko gre za usposobljenost oziroma razpoložljive vire za delovanje posameznika na eni in njegovo motiviranost oziroma odločenost za delovanje na drugi strani.
 • Opredelili boste napotke za lasten način vodenja posameznikov in ekip v praksi in še posebej, kakšno mora biti celovito vodenje, da lahko motivacijsko vpliva na sodelavce.
 • V neposrednem igranju vlog boste lahko razvili določene komunikacijske vodstvene veščine.

Čas trajanja delavnice je 2 dni.

3. KORAK: IMPLEMENTACIJSKE NALOGE

 • Naloge za prodajni priročnik vodje
 • Zaključni vprašalnik o veščinah vodenja
 • Interaktivni e-učni moduli: What is the best way to delegate, How to be asertive in difficult situations, How to deal with demotivation, A basic grounding in effective people management

II. Praktično vodenje in spremembe

Program obravnava ključne praktične postopke in veščine, ki so potrebne za celovito in uspešno uresničevanje sprejetih prodajnih ciljev na ravni rezultatov, aktivnosti in razvoja kompetenc; gre za izvajanje razvojno načrtovalnih, letnih razgovorov, za vodenje sestankov in organizacijo časa in prioritet ter za sposobnost uvajanja sprememb v delo ekipe.

4. KORAK: PRIPRAVE IN ZAČETNE NALOGE

 • Uvodni vprašalnik o praktičnem vodenju in načrtovanju časa
 • Samoanaliza odnosa do sprememb
 • Interaktivna e-učna modula: What is a good goal, How to run meetings efficiently

5. KORAK: DELAVNICA, TRENING

 • Individualni razvojno načrtovalni, letni razgovori
 • Timsko delo, skupinski razvoj, sestanki in konference
 • Načrtovanje časa in določanje prioritet vodenja
 • Uresničevanje sprememb v delu ekipe

Pridobili boste:

 • Metode in postopke za profesionalno izvedbo letnih oziroma razvojno načrtovalnih pogovorov z zaposlenimi, zagotavljanje razvoja ekipe in vodenje sestankov in konferenc.
 • Sistem za obvladovanje lastnega časa, časa članov ekipe in določanja prioritet.
 • Metode in postopke za uspešno uvajanje potrebnih sprememb v delovanju ekipe in posameznikov.

Čas trajanja delavnice je 2 dni.

6. KORAK: IMPLEMENTACIJSKE NALOGE

 • Naloge za prodajni priročnik vodje
 • Zaključni vprašalnik o praktičnem vodenju in načrtovanju časa
 • Interaktivna e-učna modula: Fix your goals clealy to reach them better, Supporting your team members through change.
Preberite več v opisu programa
Prilagojena rešitev

Bi potrebovali drugačen termin izvedbe? Ima vaše podjetje veliko ljudi, ki bi radi sodelovali v programu? Pripravimo vam prilagojeno rešitev za vas!

KONTAKTIRAJTE NAS

Pridobite ponudbo ali oddajte prijavo

Izberite datum začetka programa

Kdaj Kje Vodja programa Naložba Število udeležencev
Kdaj Od:
Do:
Kje Vodja programa Naložba (+ DDV) Število udeležencev
Prilagojena rešitev

Bi potrebovali drugačen termin izvedbe? Ima vaše podjetje veliko ljudi, ki bi radi sodelovali v programu? Pripravimo vam prilagojeno rešitev za vas!

KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava

1.900,00 €


Pridobite ponudbo