Uspešna prodaja

V zahtevnih in konkurenčnih pogojih trga je prodaja strateškega pomena za uspeh vsakega podjetja. Kot povsod, se tudi v prodaji išče najuspešnejše načine delovanja – kakšna je potrebna količina prodajnih aktivnosti, katera je prava smer prodajnega delovanja in kakšna je potrebna kakovost delovanja?

Gre za mnoga praktična vprašanja izvajanja prodajnih aktivnosti. Kako naj prodajna ekipa ali posameznik načrtuje svoje prodajne napore in rezultate, kateri segmenti obstoječih in novih potencialnih kupcev so najobetavnejši, kako ovrednotiti posamezne prodajne priložnosti in s kakšnimi strateškimi in taktičnimi postopki jih je mogoče uspešno prevesti v dobljene posle oziroma naročila? Kako prilagajati prodajne procese in pristope posameznim situacijam kupcev? Kako uveljaviti timski prodajni pristop, ki je za uspeh vse pomembnejši in vključuje različne ravni in funkcije podjetja?  Kako spremljati in meriti posamezne aktivnosti in faktorje uspeha v prodajnem procesu, kako pravočasno preusmerjati prodajno delovanje k boljšim rezultatom? Kako se razlikujejo vloge posameznih nosilcev aktivnosti v prodajnih procesih, katere so naloge vodje ključnih kupcev, skrbnikov obstoječih kupcev, tistih, ki osvajajo nove kupce, tistih, ki skrbe za prodajno podporo, tistih, ki pospešujejo prodajo in podobno?

To je le del vprašanj, s katerimi se ukvarja vsak vodja ali direktor prodaje. Uspešnost odgovorov na ta vprašanja v marsičem opredeljuje tudi celovit prodajni rezultat in uspeh podjetja.

Ko gre za uspešnost in razvoj celovite prodajne organizacije, se sistematično osredotočamo na vsa relevantna vprašanja uresničevanja tržnih in prodajnih strategij. Sodelujemo pri analizi trenutne situacije, opredeljevanju ciljev in strategij, določitvi potrebnih sprememb v organizaciji, oblikovanju optimalnih prodajnih procesov in načinov delovanja v prodaji, analizi kompetentnosti prodajne ekipe in posameznikov, določitvi in izvedbi različnih oblik in vsebin razvoja potrebnih kompetenc, zagotavljanju njihove praktične uporabe in razvoju vseh potrebnih sistemov za razvoj prodajne funkcije podjetja.

Povezane vsebine

Celemi Apples & Oranges® Client case

Preberi več

Kako uspešno prodajno delovati v zaostrenih razmerah?

Preberi več

No Need for Panic in the Sales Funnel

Preberi več

Sales Excellence Study 2012

Preberi več

Se poslužujete platformskega načina razmišljanja?

Preberi več

Zakaj je upravljanje s priložnostmi pomembno

Preberi več