Upravljanje prodaje – Prodajni management

Za učinkovito upravljanje prodaje vodstvene strukture potrebujejo primerne tržne strategije za doseganje postavljenih ciljev podjetja, analizo in izboljšavo izbranih prodajnih procesov, načrtovanje potrebnih prodajnih aktivnosti z različnimi vrstami kupcev, izdelavo osebnih prodajnih načrtov, razvoj ter podpiranje učinkovitih veščin sistema vodenja in vzorcev obnašanja z namenom izboljšati uspešnost prodaje. 

Takšnim izzivom vodstev podjetij smo sposobni priti nasproti z novim, izboljšanim procesom upravljanja prodaje, ki vključuje različne analize, svetovanje za izboljšavo procesov, poslovne simulacije in poslovne igre, uporabo novih metod in orodij, uvedbo prodajnih strategij ter razvoj, trening in coaching prodajnega vodenja.

S takšnimi pristopi našim naročnikom zagotavljamo:

  • Sistematično in preizkušeno pot k doseganju boljših prodajnih rezultatov
  • Nabor različnih orodij, prilagojenih posebnostim posameznega podjetja in preizkušenih v svetu
  • Svetovanje v posameznih korakih v procesu upravljanja prodaje
  • Dolgoletne praktične izkušnje naših konzultantov tako iz prodajnega delovanja kot iz prodajnega menedžmenta

Povezane vsebine

Cilji in izzivi prodajnih managerjev v 2014

Preberi več

Kako narediti največ z razpoložljivim časom v prodaji

Preberi več

Kako uspešno prodajno delovati v zaostrenih razmerah?

Preberi več

Se poslužujete platformskega načina razmišljanja?

Preberi več

Vodenje prodaje v praksi: Kako naj “količina, smer & kakovost” delujejo

Preberi več

Zakaj je upravljanje s priložnostmi pomembno

Preberi več