Naš pristop

Naše učne rešitve so zasnovane skladno z naravnim procesom učenja pri odraslih.

  • Pri procesu sprememb je ključnega pomena, da najprej ustvarimo zavest o trenutnem stanju in motiviramo ljudi, da se spremenijo, tako da jim pomagamo razumeti koristi: ZAKAJ. Pri spodbujanju ambicioznosti in želje po doseganju višje ravni si običajno pomagamo z navdihujočimi videoposnetki, uvodnimi refleksijami in samoocenami.
  • Potem ko ljudje ozavestijo pričakovane spremembe, morajo vedeti, KAJ so tiste vrzeli v kompetencah in katere spretnosti morajo izboljšati.
  • Ko se zaposleni enkrat v celoti zavedajo svojih učnih potreb, morajo vedeti, KAKO izboljšati te spretnosti in veščine v praksi. Na tej točki nastopi relevanten operativni trening: kaj storiti, kako to storiti; s pomočjo igranja vlog, različnih scenarijev in vaj.
  • Sprememba je dolgoročen proces, zato je ključnega pomena, da zaposlene spremljamo in opazujemo na posameznih korakih vpeljevanja pridobljenega znanja v vsakodnevno delo. Da bi zagotovili ohranjanje novih vedenjskih vzorcev, je pomembno poudarjati dosežke in proslaviti uspehe. Na tej stopnji imajo ključno vlogo menedžerji, ki morajo podpirati dejavnosti izvajanja sprememb v praksi ter nenehno prispevati in pozivati k ukrepanju.

Povezave

Digital Learning Center

Preberite več