Vodenje ključnih kupcev

Poleg “prodaje v velikem obsegu” vodenje ključnih kupcev zahteva organizacijsko in operativno zavezanost, da bo ustrezno izvajano. Vaše ključne vezi vam lahko prinesejo odlične rezultate, vendar le s stabilnim in strukturiranim procesom upravljanja odnosov (relationship management).

Doseganje odličnosti pri vodenju ključnih kupcev postaja vse bolj zapleteno in vse bolj pomembno za zagotavljanje rasti. Zato sta Mercuri International in Univerza St. Gallen v Švici združili moči in razvili celostno metodologijo upravljanja ključnih kupcev, ki vključuje:

  • Vpeljava sistema za vodenje ključnih kupcev v vašem podjetju
  • Uskladitev z idejo vodenja ključnih kupcev na korporativni ravni
  • Razvijanje zmagovalnih strategij in taktik
  • Razvijanje “SMART” ciljev za ključne kupce
  • Načrtovanje ključnih kupcev in nenehno merjenje / ocenjevanje
  • Razumevanje ekipe odločevalcev pri ključnih kupcih
  • Potreba po pridobivanju informacij in njihovem pretvarjanju v smiselno urejen in dostopen skupek znanj podjetja
  • Rešitve za ključne kupce
  • Učinkovite ekipe za ključne kupce

Naš trden, celovit in tržno naravnan model obravnava vodenje ključnih kupcev na ravni B2B, znotraj nacionalnega, mednarodnega in globalnega konteksta – za manjša, srednje velika ali velika podjetja.

Pokličite nas! 01 520 80 30

Povezave

Medpodjetniški program Vodenje ključnih kupcev

Vodenje ključnih kupcev