Ugled vse bolj postaja poslovna dobrina – a kako ga izboljšati?

“Dober ugled je pomemben za vaše podjetje, saj dober ugled gradi zaupanje. Zaupanje pa povečuje tržno vrednost.”

24. novembra so se na letošnjem dogodku The Sales Conference zbrali vodilni managerji z vsega sveta. Kot vedno, je bila pozornost namenjena osrednji temi. Letošnja je “zaupanje”. Toda kako zgraditi zaupanje? V poročilu “Prihodnje stanje zaupanja – The Future State of Trust” smo opredelili 6 ključnih dimenzij, ki so bistvene za ta proces – in ena od njih je…Ugled.

Zakaj “Ugled”?

Želite, da bi stranke izbrale vaše izdelke namesto konkurenčnih. Želite, da bi širile glas o vaši blagovni znamki in delovale kot vaši ambasadorji. Želite, da finančni trg vlaga v vaše podjetje. Kako to doseči? Osrednja sestavina vseh teh elementov je vaš ugled. Ugled se s poslovnega vidika pogosto zdi nekoliko abstrakten. Benjamin Franklin je nekoč pripomnil, da je za izgradnjo dobrega ugleda potrebnih veliko dobrih dejanj, za njegovo izgubo pa le eno slabo. Warren Buffett (kot vedno praktičen in osredotočen na številke) je bil bolj natančen, ko je dejal, da je za izgradnjo ugleda potrebnih 20 let in le 5 minut, da ga izgubimo. Čeprav je jasno, da lahko ugled podjetja izgubimo na več načinov – več, kot jih lahko obdelamo v tem članku -, ga je mogoče zgraditi na precej pragmatičen način.

“Ugled je mogoče graditi na številnih stvareh, npr. tistih, ki smo jih omenili pri drugih dimenzijah zaupanja. A za mnoga B2B podjetja bi moral biti ugled povezan z izrazom miselni vodja.”

Poročilo raziskave Prihodnje stanje zaupanja – The Future State of Trust 2022

Kako torej zgraditi ugled?

Iz naše raziskave je razvidno, da se poslovni vodje osredotočajo na takojšnje ukrepe, ki jih lahko sprejmejo za vzpostavitev – in ohranjanje – dobrega ugleda. Prednostne naloge, ki so si jih zastavili, so bile:

  • 64 % – Prispevati nova spoznanja in ideje, ki temeljijo na raziskavah in trendih
  • 54 % – Biti zaznan kot miselni vodja v panogi
  • 20 % – Prejeti potrditev s strani influencerjev, spletnih recenzentov in napotitev

V dobi vse večje konkurence, ko so informacije vedno bolj prosto dostopne, lahko pozicioniranje vašega podjetja kot vodilnega v razmišljanju o določeni temi pomeni neprecenljivo konkurenčno prednost, kar je še posebej pomembno, kadar so si izdelki ali storitve med seboj podobni.

“Miselni vodja je lahko opredeljen kot posameznik ali podjetje, ki svojo konkurenčnost in dobiček gradi na tem, da je priznan kot avtoriteta na določenem področju. Miselni vodje si ustvarijo edinstven položaj in s svojimi izvirnimi idejami, znanjem in spoznanji spremenijo dojemanje ljudi, zaradi česar se ti spontano na njih obračajo po strokovno pomoč.”

Poročilo raziskave Prihodnje stanje zaupanja – The Future State of Trust 2022

Kako naprej?

Letos je Mercuri Research predstavil svoje letno poročilo, ki temelji na globalni raziskavi, opravljeni med več kot 1.000 poslovnimi vodji. V njem je analiziral, kaj pravzaprav pomeni zaupanje, ga razčlenil na njegove sestavne dele in opozoril na dejanski vpliv krepitve zaupanja s poslovnega vidika. Poročilo ponuja smernice in predloge, kako lahko poslovni vodje najdejo nove priložnosti, ustvarijo boljše in trajnejše odnose s strankami ter najdejo nove načine za vzpostavitev dolgoročne rasti. Poročilo obravnava temo “zaupanja” kot celoto in podrobno preučuje razsežnosti, kot je “ugled”.

“Ugled je čustvena vez, ki povezuje ljudi z vašim podjetjem. Kako se povezujejo z vašo blagovno znamko? Kaj so slišali? Ali vas vidijo kot vodilno podjetje v panogi, ki z novimi idejami, znanjem in spoznanji spreminja dojemanje ljudi?”

Henrik Larsson Broman

Ker 99% vprašanih poslovnih vodij pravi, da je “zaupanje ključnega pomena za vzpostavitev dolgoročnih odnosov s strankami,” je bolj kot kdaj koli prej pomembno, kako do tega pridemo. Če želite izvedeti, kako doseči, da vam bodo stranke zaupale in z vami zgradile pomembne odnose, prenesite poročilo raziskave ali stopite v stik z nami še danes.