Spreminjajoče se okolje prodajnega managerja

V Mercuri International imajo najboljši prodajniki mešanico kompetenc s področij projekcijske, asertivne prodaje – izžarevajo samozavest ter svetovalne prodaje – sposobnost predstavitve kot prijateljskega strokovnjaka. Tovrstni proprodajniki upravljajo s kombinacijo “odločnosti za zmago” ter razumevanjem strankinega poslovnega modela. Ne primanjkuje jim poguma, da potrkajo na vrata visoko v strankini hierarhiji in imajo sposobnost usmerjanja pogovora k rezultatom.

MI bela knjiga – Spreminjajoče se okolje prodajnega managerja