Preusposabljanje: globalni izziv, ki se ga je treba lotiti čim prej

Ugotovimo, kaj je preusposabljanje in zakaj je njegovo izvajanje prednostna naloga podjetja.

Številne kadrovske službe izraz preusposabljanje zdaj razumejo kot “posodabljanje in usposabljanje zaposlenih, da pridobijo posebna znanja in spretnosti za opravljanje novih in drugačnih nalog”. Vodje kadrovskih služb se vse bolj zavedajo, kako pomembno je preusposabljanje za zaposlene v podjetjih, pri čemer je treba na novo opredeliti trenutna znanja in spretnosti ter tista, ki so potrebna za hitro posodobitev in prilagoditev zahtevam trga.

Preusposabljanje zadeva vse nas

Digitalizacija, avtomatizacija in napredek umetne inteligence postajajo temelj svetovnega poslovanja in prav ta revolucija je začela postavljati nove standarde. Sodobna podjetja se morajo prilagoditi, če želijo ostati konkurenčna na trgu. V ta namen lahko dajo prednost preusposabljanju svojih zaposlenih. Kot je McKinsey Global Institute obravnaval v poročilu “Izgubljena delovna mesta, pridobljena delovna mesta: Tranzicija delovne sile v času avtomatizacije”1, bo število zaposlenih, na katere bodo vplivale nove tehnologije, do leta 2030 doseglo 375 milijonov, kar postavlja pod vprašaj ustreznost njihove usposobljenosti na trgu dela. Med najrazvitejšimi državami bodo temu najbolj izpostavljene Združene države Amerike s 64 milijoni zaposlenih, medtem ko bo Kitajska s 102 milijonoma zaposlenih vodilna na lestvici držav v razvoju. Te številke nam omogočajo razumeti, kako na znanja in spretnosti zaposlenih dejansko vpliva spreminjajoča se družba in da nihče, ne glede na stopnjo gospodarskega razvoja, ni imun na izziv, ki ga predstavlja preusposabljanje: da bi lahko sledili spremembam, se moramo osredotočiti na prekvalifikacijo potrebnih znanj in spretnosti.

Reskilling is a corporate priority.

Še neraziskan izziv

McKinseyjevo poročilo tudi ugotavlja, da je izziv preusposabljanja nekoliko podoben tistemu, ki se je zgodil pri prehodu s kmetijskega na industrijski način dela. Zaradi industrijske revolucije smo s podeželja prešli na delo v tovarnah, kar je spremenilo gospodarstvo in ustvarilo novo delovno silo. Enako se dogaja s tehnološko revolucijo, vendar na še bolj radikalen način. V primerjavi s preteklimi pojavi lahko dejansko opazimo tri glavne značilnosti:

  • Današnji izziv se odvija na malo raziskanem in nenehno razvijajočem se terenu.
  • Prejšnje spremembe na področju dela so se odvijale skozi daljše časovno obdobje, trenutno pa se pojavljajo nove tehnologije, ki nastajajo in zastarajo skoraj sočasno.
  • Prav zaradi hitrosti teh sprememb postaja potreba po posodabljanju znanj in spretnosti zaposlenih prednostna naloga.

Povsem jasno je, da je treba izzive, ki jih prinašajo sodobne spremembe, še poglobljeno raziskati, vendar je za sledenje temu trendu bistvenega pomena stalno posodabljanje strokovnih sposobnosti naših ekip. Zato morajo kadroviki in trenerji prepoznati in izpeljati notranje procese preusposabljanja, da bi vsem zaposlenim, ne glede na starost, delovno dobo ali področje, omogočili usposabljanje in ohranjanje konkurenčnosti na trgu.

S preusposabljanjem ne moremo več odlašati

Izvajanje programov preusposabljanja in posodabljanje znanj v podjetjih postajata vse pomembnejša. Če ne vlagate v te procese usposabljanja, tvegate izključitev z vse bolj spremenljivega in konkurenčnega trga. In tu nastopi vloga kadrovske službe: poskusite spodbuditi to nujnost in doseči, da se podjetja širom sveta čim prej zavežejo k izvajanju načrtov prekvalifikacije, zlasti s predlogi “pametnih“, digitalnih metod usposabljanja, ki upoštevajo trenutni potek dela.

Naslednji koraki

Ste razumeli pomen izvajanja načrta preusposabljanja in želite biti na tekočem z najnovejšimi trendi v svetu izobraževanja? Prenesite poročilo raziskave “Prihodnje stanje prodaje – The Future State of Sales” in se za vse dodatne informacije obrnite na nas.

Reference

1 McKinsey Global Institute (2017). Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation. McKinsey