Menite, da je bistvo dobrega poslovanja dobiček? Razmislite še enkrat…

“Ko verjamemo, da je nekomu resnično mar za našo dobrobit in družbo kot celoto, smo pripravljeni odpreti svoje srce in mu zaupati.”

24. novembra so se na letošnjem dogodku The Sales Conference zbrali vodilni managerji z vsega sveta. Kot vedno, je bila pozornost namenjena osrednji temi. Letošnja je “zaupanje”. Toda kako zgraditi zaupanje? V poročilu “Prihodnje stanje zaupanja- The Future State of Trust” smo opredelili 6 ključnih dimenzij, ki so bistvene za ta proces – in ena od njih je…”Namen”.

Zakaj “Namen”?

Ali si vaša organizacija prizadeva pozitivno vplivati na družbo na splošno? Ali zagovarja prepričanja, ki so pomembna za ljudi? Prav to imamo v mislih, ko govorimo o “namenu”. Namen pomeni, da vas vodi višji cilj, ki presega zgolj dobiček, in da vam je resnično mar za družbena in okoljska vprašanja. Dolgo časa je imelo podjetje samo en cilj: zaslužiti čim več denarja. Biti profitabilno. Doseči proračunske cilje. Izpolniti interese lastnika. A čeprav sta denar in profitabilnost predpogoja za uspešno poslovanje podjetja, to kratkoročno stremljenje po dobičku vse bolj postavljajo pod vprašaj tako stranke kot zaposleni.

“Več kot polovica (54%) anketirancev meni, da je za ohranitev dolgoročne konkurenčnosti njihovega podjetja ključnega pomena, da jih vodi namen, ki presega dobiček, in da iskreno krepijo družbeni in okoljski vpliv.”

Poročilo raziskave Prihodnje stanje zaupanja – The Future State of Trust 2022

Kako torej razviti namen?

Namen je ključna razsežnost zaupanja, ki se zaradi vse večjih pričakovanj strank hitro povečuje. Je pomemben dejavnik ne le pri pridobivanju strank, temveč tudi pri pridobivanju pravih ljudi za delo v vašem podjetju. V naši raziskavi smo odkrili pet pomembnih sestavin namena:

  • Sledenje namenu, ki presega dobiček
  • Prizadevanje za varovanje okolja
  • Varovanje dobrobiti zaposlenih in dobaviteljev
  • Spodbujanje raznolikosti, enakopravnosti in vključenosti na delovnem mestu
  • Zagotavljanje enakega plačila za enako delo

Podjetja morajo vse pogosteje poiskati svoj “zakaj” in jasnejši splošni namen poslovanja, ki krepi temeljne vrednote, kot so okoljska in družbena odgovornost, kultura, raznolikost, enakopravnost in vključenost na delovnem mestu, da bi lahko veljala za zaupanja vredna. Na splošno se podjetja, ki želijo pridobiti zaupanje strank, ne smejo osredotočiti le na to, da so zanesljiva, kompetentna ali izkazujejo integriteto, temveč morajo najti tudi namen, ki presega dobiček, ter okrepiti svoj družbeni in okoljski vpliv.

Kako naprej?

Letos je Mercuri Research predstavil svoje letno poročilo, ki temelji na globalni raziskavi, opravljeni med več kot 1.000 poslovnimi vodji. V njem je analiziral, kaj pravzaprav pomeni zaupanje, ga razčlenil na njegove sestavne dele in opozoril na dejanski vpliv krepitve zaupanja s poslovnega vidika. Poročilo ponuja smernice in predloge, kako lahko poslovni vodje najdejo nove priložnosti, ustvarijo boljše in trajnejše odnose s strankami ter najdejo nove načine za vzpostavitev dolgoročne rasti. Poročilo obravnava temo “zaupanja” kot celoto in podrobno preučuje razsežnosti, kot je “Namen”.

“Vedno več nas izbira delodajalce, dobavitelje, izdelke in storitve, ki se za nekaj zavzemajo. Po Edelmanovem poročilu na primer 86% vseh potrošnikov pričakuje, da bodo blagovne znamke naredile več za družbo.”

Henrik Larsson Broman

Ker 99% vprašanih poslovnih vodij pravi, da je “zaupanje ključnega pomena za vzpostavitev dolgoročnih odnosov s strankami,” je bolj kot kdaj koli prej pomembno, kako do tega pridemo. Če želite izvedeti, kako doseči, da vam bodo stranke zaupale in z vami zgradile pomembne odnose, prenesite poročilo raziskave ali stopite v stik z nami še danes.