Kako zagotoviti odlično izkušnjo vključenosti pri učenju

Izziv vključevanja pri učenju v vse manj pozornem svetu: teorija in nasveti za vključevanje vaše ekipe.

Pozornost je v digitalni dobi še redkejša in dragocenejša dobrina, toliko bolj, ko gre za usposabljanje. Pravzaprav je eden največjih izzivov, s katerimi se soočajo vodje kadrovskih služb, vedeti, kako čim bolj pritegniti pozornost zaposlenih pri učenju. Le-ta je zaradi natrpanih urnikov in hektičnih dni pogosto omejena, zaradi česar trpijo premalo vključujoči programi usposabljanja. Vodje usposabljanja morajo oblikovati strategije za uspešno umestitev usposabljanja v delovni proces zaposlenih.

Kateri so najpomembnejši dejavniki vključevanja pri učenju?

Na vključevanje zaposlenih pri učenju lahko vplivajo številni dejavniki, zato je pomembno, da jih vse preučimo. Med te spadajo: struktura in metoda usposabljanja, kakovost trenerja, dolžina in tempo usposabljanja, uporabniška izkušnja učne platforme in dostopnost (npr. ali je mogoče učne vsebine obdelati tudi prek spleta). Da bi razumeli, kako najbolje oblikovati usposabljanje, ni dovolj, da razumemo, kaj vpliva na zanimanje zaposlenih. Pomembno je tudi razumeti, kako delujejo mehanizmi učenja pri odraslih.

Spoznajmo, kako se učijo odrasli

Malcolm Knowles je v 80-ih letih prejšnjega stoletja za razlago mehanizmov učenja odraslih pripravil študijo z naslovom “Ko se odrasli učijo pedagogike in andragogike”1. Knowles v njej opredeli več temeljnih dejavnikov učenja pri odraslih:

  • Odrasli morajo vedeti, zakaj se je potrebno nečesa naučiti (motivacija za učenje), in imeti določeno mero odgovornosti, ko se odločajo za udeležbo na usposabljanju (samopodoba).
  • Učiti se morajo na podlagi izkušenj in reševanja problemov.
  • Pridobiti morajo takojšnjo korist (usmerjenost k učenju) in vrednost iz tega, kar se učijo (pripravljenost za učenje).

“Ko se odrasli učijo pedagogike in andragogike,” Malcolm Knowles

Preprosto povedano, učenje odraslih mora biti osredotočeno na procese, naloge, ki jih je treba opraviti, uporabnost pri delu in takojšnje koristi.

Kako zagotoviti visoko stopnjo učne zavzetosti

Ko razumete, kaj mora odrasli učenec osvojiti, je čas, da ugotovite, kaj storiti, da bi to dosegli. Oglejmo si nekaj točk, ki jih mora imeti v mislih vsak vodja kadrovske službe:

  1. Pojasnite učne cilje: Kot je bilo omenjeno zgoraj, so učni cilji ključnega pomena. Ljudje morajo vedeti, zakaj se morajo naučiti določene vsebine. Zato je pomembno, da te razloge razložite že na začetku in jih ponavljate med potekom učenja.

  1. Oblikujte trdno in preprosto strukturo usposabljanja: Med celotnim potekom usposabljanja je treba zagotoviti veliko priložnosti za razmislek in sodelovanje, da bodo lahko udeleženci iz usposabljanja odnesli bistvene informacije. Nekatere koristne tehnike so študije primerov, kvizi in pripovedovanje zgodb, ki na čustven način ustvarjajo situacije, s katerimi se udeleženci lahko poistovetijo. Poleg tega mora biti usposabljanje uporabniku prijazno, enostavno za uporabo in razumevanje.

  1. Povežite se z občinstvom: Ciljno občinstvo morate nagovoriti neposredno, v preprostem, pogovornem in neposrednem jeziku. Odličen način za to je uporaba različnih medijev, kot so slike, video in zvočni posnetki, ali tehnike igrifikacije, ki posnema igralno okolje.

  1. Zaključite s povzetkom: Elementi usposabljanja, ki si jih bodo udeleženci najbolj zapomnili, so tisti, ki so opisani na koncu. Zato je pomembno razumeti bistvena sporočila, ki jih morajo udeleženci osvojiti, in jih poudariti v ključnih točkah usposabljanja.

Povečajte vključenost pri učenju in premagajte izziv usposabljanja

Ohranjanje visoke stopnje vključenosti zaposlenih pri učenju je izziv, s katerim se mora soočiti vsak vodja kadrovske službe. Ta rezultat je mogoče doseči z ustrezno strategijo in zadovoljivo, koristno učno izkušnjo tako za podjetje kot za zaposlenega.

Naslednji koraki

Če želite začeti izvajati učinkovito strategijo vključevanja zaposlenih pri učenju, si prenesite naš priročnik za pripravo in izvedbo virtualnega treninga, ki vsebuje nasvete za najboljše spletno usposabljanje!
Ne pozabite nas kontaktirati za kakršnakoli vprašanja ali več informacij o tej temi.

Reference

1 Malcolm Knowles (1980s). When the adult learns pedagogy and andragogy.