Ali je inovativnost posledica ustreznega vodenja?

Inovativnost je tista nenehna dejavnost podjetij, ki teče vzporedno z vsemi drugimi v podjetju. Je pa edina ključ do dolgoročnega preživetja, saj medsebojno povezuje trg, zaposlene in ustvarjalnost v zadovoljno celoto. Ker terja veliko časa, truda, energije in znanja, je danes pomembno, da temu področju namenimo več, tako miselno, kot finančno.

MI bela knjiga – Inovativnost