Sales Excellence Study 2012

Pričujoča bela knjiga predstavlja različne posamične ugotovitve iz študije Prodajna odličnost 2012, ki jo je opravilo podjetje Mercuri International.

O raziskavi

Globalna raziskava Prodajna odličnost 2012 podjetja  Mercuri International prikazuje, kako najuspešnejša podjetja izboljšujejo svoje prodajne rezultate. Raziskava temelji na intervjujih s 1150-imi vodji prodaje iz 23 držav in 15 različnih panog. Poročilo, pripravljeno v juliju in avgustu 2012, je že drugo poročilo te vrste. Prvo je bilo objavljeno leta 2006.

MI bela knjiga – Sales Excellence Study 2012