Z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine smo uspešno izvedli 22. dan kakovosti in inovativnosti

Na 22. dnevu kakovosti, ki ga je pripravila Sekcija za kakovost in inovativnost v sodelovanju z Mercuri International, sta Davor Fabčič in Jože Urh vodila potek dela in razpravo o uspešnem uvajanju sprememb in vlogi vodenja in voditeljstva.


Sodobni pogledi na vprašanje kakovosti, ki pravijo: »Kakovost je skladnost izvedbe z dogovorom« ali »Kakovost je relativen pojem, katerega pomen se spreminja v odvisnosti od potreb kupcev«, nam jasno pokažejo, da je vprašanje kakovosti ključna odgovornost celotnega vodstva podjetja. To mora kreirati in komunicirati potrebo po stalnem izpopolnjevanju in spreminjanju vsega, kar vpliva na zadovoljstvo kupcev.

Ne gre torej le za izboljševanje procesov, proizvodov in storitev, ampak tudi za upravljanje samega procesa spreminjanja. Ta naloga pa ni preprosta in marsikatera dobra ideja ostane nerealizirana ravno zaradi pomanjkljivega procesa uvajanja sprememb. Ne gre namreč za stvari, temveč za ljudi.


V nadaljevanju si oglejte zapisa o dogodku televizije Vaš kanal in spletne strani Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine: