Svetovanje za prodajno uspešnost

Mnogi direktorji, s katerimi se pogovarjamo, se zavedajo, da delovanje njihovih prodajnih organizacij ni tako transparentno, kot bi moralo biti. Seveda poznajo svoje cilje, tržne strategije in dosežene rezultate, pogosto pa ni povsem jasno, kaj se zgodi vmes, kako delujejo njihovi prodajniki. To področje pogosto označujemo kot črno skrinjico prodaje, kjer je izredno težko natančno ugotoviti, kdo dela kaj, zakaj in kako.

Na katerih točkah in kako našim prodajnikom v prodajnem procesu ne uspe? Kako naj jih podpremo, da bodo uspešni? Kakšna je sploh kapaciteta naše prodajne organizacije in kako naj jo povečamo? Katere in koliko aktivnosti je potrebnih za doseganje naših ciljev? Kako naj opredelimo potrebno kakovost prodajnih aktivnosti na merljiv način? Kako lahko učinkoviteje uporabimo oz. razvijemo razpoložljiva prodajna in trženjska orodja? Katere sisteme za vodenje prodaje moramo vzpostaviti?

Pri takšnih vprašanjih se direktorji težko odločijo, kam naj vlagajo, kako naj nadzorujejo stvari in upravljajo tržni uspeh.

Osrednji cilj, ki si ga v Mercuri International postavljamo, je izboljšanje tržnih rezultatov naših strank. V ta namen smo razvili metodo »Svetovanje za prodajno uspešnost«, metodo za izboljšanje učinkovitosti prodajne funkcije in prenosa tržnih strategij v rezultate podjetje. »Svetovanje za prodajno uspešnost« prinaša željene rezultate z oblikovanjem preskušenih poti do uspeha, določanjem potrebnih kazalnikov prodajne uspešnosti in s pravilnim nadzorom aktivnosti in virov. To je metoda, ki ničesar ne prepušča naključju.  

Naš pristop se lahko prične s pregledom vaše tržne strategije in opredelitvijo potrebnih ciljev za vašo prodajno organizacijo. Nato posvetimo pozornost vašim prodajnim procesom, da prepoznamo področja izboljšav, ki so neposredno povezana z uveljavitvijo tržne strategije. Skupaj z vami razvijemo pristope in orodja, ki vam pomagajo pridobiti več novih kupcev, prodati dodatne produkte in rešitve obstoječim kupcem, povečati tržne deleže ali uspešno lansirati nov izdelek. Pri tem vam pomagamo tudi pri spremembah strukture vaše prodajne organizacije, ki podpirajo učinkovitost vaših prodajnih procesov.