Sales Transformation

Povečanje učinkovitosti prodaje s preoblikovanjem prodajnega delovanja

Povečanje prodaje na izbranih segmentih strank, povečanje deleža pri obstoječih strankah oz. izrivanje konkurentov, lansiranje novega produkta in prodaja vrednosti je le nekaj izmed zahtevnih ciljev, ki jih je vse težje uresničiti s tradicionalnimi prodajnimi metodami.

V preteklosti so bili kupci namreč pri svojih nakupih veliko bolj odvisni od prodajalcev, internet in nove tehnologije pa so bistveno vplivale na način, kako danes kupujejo in spremenile njihovo nakupno obnašanje. Zahvaljujoč praktično neomejenemu dostopu do informacij imajo, ali pa mislijo da imajo, bistveno višjo raven znanja, ki je privedla do njihove večje avtonomije pri sprejemanju nakupnih odločitev. Obnašajo se vse bolj neodvisno, imajo vedno bolj specificirane ideje o tem, kaj potrebujejo, ter s kakšnimi produkti oz. rešitvami jih bodo zadovoljile.

Tradicionalne prodajne metode, ki jih uporablja večina podjetij, so zato postale vse manj učinkovite in neuspešne.

Takšne okoliščine pa so odlična priložnost za tista podjetja, ki uspejo preoblikovati svoje prodajno delovanje.

Zato smo v Mercuri International razvili pristop Sales Transformation, ki vam omogoča da:

  • se prilagodite novim tržnim razmeram in novim oblikam nakupnega obnašanja kupcev,
  • dosežete resnične preskoke v načinih delovanja vaših prodajnih ekip in vaši prodajni uspešnosti,
  • ponudite resnično dodano vrednost svojim kupcem in
  • pridobite prednost pred tekmeci.