Program Mercuri Social Selling bo poglobil vaše razumevanje, kako izboljšati uspeh vašega podjetja pri prodaji s pomočjo družbenih omrežij

Social Selling ni zgolj muha enodnevnica. Raziskave so namreč pokazale, da prodajniki, ki uporabljajo družbena omrežja, izvedejo 51% več poslovnih srečanj in imajo večje možnosti za uspeh. Razvojni program Mercuri Social Selling pomaga podjetjem integrirati uporabo družbenih omrežij v svoje prodajne procese in izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo različne družbene platforme.

Po podatkih se kar 90% potencialnih strank ne odziva na nenapovedane klice (“cold calling”). 75% nabavnikov pravi, da si pri odločanju pomagajo z družbenimi omrežji. To ima velikanske posledice za prodajne strategije podjetij. A niso vsa podjetja uspešna pri prilagajanju tem trendom. Po nekaterih ugotovitvah kar 68% prodajnikov verjame, da se prodajni procesi spreminjajo hitreje, kot se podjetja na te spremembe prilagajajo.

Program obravnava vprašanje, zakaj je prodaja s pomočjo družbenih omrežij smiselna za celo vrsto prodajnih aktivnosti, od pridobivanja novih strank (akvizicija) do upravljanja kupcev. Poleg tega ponuja ustrezen pregled različnih aktualnih družbenih platform – LinkedIn, Twitter in druge, kot so Xing, Conrad Pro itd. Namen programa je pokazati, kaj je sploh potrebno za zagotavljanje uspeha pri prodaji s pomočjo družbenih omrežij na ravni podjetja in kaj to pomeni za posameznega prodajnika, gledano s stališča povečanja spretnosti za takšen način prodaje.

Program v začetku ponuja pregled različnih družbenih omrežij, ki so v uporabi in raziskavo odnosa do Social Sellinga. Interaktiven, delavniško naravnan pristop udeležencem pomaga kritično pretehtati aktualne prodajne procese, s praktičnim delom na dejanskih situacijah udeležencev in primerih iz realnega življenja pa razvija in krepi veščine, potrebne za povečanje prodajne uspešnosti z uporabo družbenih omrežij.

V sklopu podelavniških aktivnosti program predlaga načrt aktivnosti, ki jih mora izpeljati prodajni manager s svojo prodajno ekipo, da bi izboljšal prodajo s pomočjo družbenih omrežij. Za management je vključena tudi možnost coachinga / virtualnega coachinga ter sledenje napredka uporabe Mercuri Social Selling (“Health Check”).

“Prodajne ekipe se danes soočajo s povsem drugačnimi nakupnimi vedenjskimi vzorci kupcev kot v preteklosti. Za uspeh se je treba prilagoditi in se naučiti novih načinov delovanja. Z edinstvenim položajem vodilnega v svetu na področju razvoja prodajne uspešnosti, podjetje Mercuri International prodajnikom pomaga razvijati spretnosti, ki so nepogrešljive za vzpostavitev trdnejše vezi in komunikacije z bolje informiranimi in avtonomnimi kupci tretjega tisočletja”, je povedal Frank Herbertz, CEO podjetja Mercuri International.

Kontakt:

Davor Fabčič, Direktor Mercuri International Slovenija
Email: davor.fabcic@mercuri.si
Telefon: 01 520 80 30

Program Mercuri Social Selling bo poglobil vaše razumevanje, kako izboljšati uspeh vašega podjetja pri prodaji s pomočjo družbenih omrežij