Poslovne simulacije

V poslovnem svetu, ko je nenehno in kontinuirano učenje nuja, da bi z manj napora dosegali enake ali boljše rezultate, je izkustveno učenje gotovo najboljša razvojna strategija. Izkustveno učenje je popolno nasprotje didaktičnega pristopa. Za primer si vzemimo učenje vožnje s kolesom, kjer potrebujemo konkretno fizično izkušnjo vožnje – samo preko opazovanja, kaj deluje in kaj ne, imamo priložnost razmisliti, kako kolo peljati v naslednjem poskusu. Čustva in občutki so tako pomemben del izkustvenega učenja.

Poslovne simulacije

V več kot 50 letni praksi smo opazili, da tradicionalne učne metode temeljijo na teoretični metodologiji, ki jih v povezavi z kompleksnimi temami, ljudje težko uporabijo v dnevnem delovanju v poslovnem okolju. Prav zaradi tega je Mercuri International kot del najnaprednejših učnih metod izbral tudi izkustveno učenje. Visoko učinkovito učenje najzahtevnejših poslovnih konceptov lahko dosežemo z računalniškimi simulacijami ali namiznimi igrami. V razvoj vsake od njih je bilo vloženega več kot desetletje razvoja in najsodobnejših poslovnih spoznanj.

V Mercuriju vam pomagamo z naslednjimi simulacijami:

  1. »Razvoj« je računalniška simulacija, ki poveže razvoj posla z upravljanjem dimenzije spleta kupcev in aktivnosti ekipe na trgu
  2. »Performer« je računalniška simulacija, ki razjasni management prodajne ekipe, z odločitvami, kako naj dela prodajna ekipa s kupci, koliko naj dela in kako naj se čez leta razvija
  3. »KAM« je računalniška simulacija, ki razkrije dimenzije in vzvode upravljanja ključnih kupcev
  4. »O2O – Od priložnosti do naročila« je namizna simulacija, ki vas nauči učinkovitega obvladovanja prodajnih priložnosti in zaradi nje dejansko povečate prodajo novih projektov
  5. “Healthcare” je računalniška simulacija, ki pokaže, na kaj vplivati na poti do rezultata, vključujoč t.i. predpisovalno kocko (prescription cube) in tok pacientov.
  6. Celemi namizne simulacije (Apples and Oranges™, Tango™, Livon™, Cayenne™ in druge), namenjene razumevanju poslovanja podjetja s finančnega vidika, poslovnem razumevanju zakonitosti odločanja na področju marketinga, projektnega managementa, prodajnih strategij, razvoja ekip, …

Prepustite se izkušnji realističnega profesionalnega poslovnega okolja, kjer se boste odločali na podlagi realnih indikatorjev ter spoznali, kako vaše odločitve vplivajo na rezultate podjetja. Ponujamo vam edino učno metodo, ki je osredotočena na prikaz praktičnih posledic vaših odločitev, ne glede na to ali so slabo ali dobre.

Povezane vsebine

Celemi Apples & Oranges® Client case

Preberi več

Opportunity to Order

Preberi več

VB Leasing Case Study

Preberi več

We make change happen

Preberi več

Zakaj je upravljanje s priložnostmi pomembno

Preberi več