Novi trgi, produkti in prodajne poti

Mnoga podjetja morajo za doseganje načrtovanih poslovnih rezultatov, rasti in primernega donosa, nastopiti na novih trgih, pridobiti nove kupce in oblikovati nove prodajne poti. Mnoga za to razvijejo tudi nove proizvode, rešitve in storitve. Predvsem to velja za vse izvoznike, za podjetja in dejavnosti, ki ne delujejo zgolj na domačem trgu.

Vsaka od teh poslovnih odločitev oziroma strategij je drugačna in zahteva posebne načine delovanja. Podjetja se sprašujejo, kako izbrati in priti na nove trge, katere prodajne poti izbrati, kako učinkovito napraviti analizo trga in konkurence, načinov nakupovanja in obnašanja kupcev, potrošnikov, kako začeti samo operacijo in podobno. Predvsem pa, kako zagotoviti, da bo odločitev za neposreden nastop na novem trgu ali nastop preko posrednikov, agentov, zastopnikov, ki vedno vsebuje tudi del tveganja, čim prej prinesla pričakovane oziroma zadostne rezultate in so bo naložba povrnila.

Podobno je pri razvoju in plasmaju novih proizvodov, rešitev. Kako naj ugotovimo, če gre za pravi proizvod, kdo so ključni potencialni kupci, potrošniki, kako naj jih učinkovito dosežemo, kdo so obstoječi in potencialni novi konkurenti, kaj bo kupce prepričalo v naš proizvod, katere se najboljše prodajne poti. Še mnogo je podobnih vprašanj, tudi za podjetja, ki šele začenjajo s svojo dejavnostjo.

Tisto, kar Mercuri International lahko storimo za vas v takšnih situacijah, je predvsem:

  • Podpora, da se celotnega postopka lotite načrtno in z vnaprej predvidenimi kazalniki uspeha. Za vsako od omenjenih strateških odločitev, mora podjetje, če želi uspeti, napraviti poseben poslovni načrt, ki vsebuje vsaj od tri do petletno obdobje.
  • Razvoj celovitega procesa, ki vključuje vse potrebne aktivnosti vseh udeležencev, ki uresničujejo takšno poslovno strateško odločitev, vključno s posredniki, agenti.
  • Razvoj orodij in prodajnih pomagal. Gre za to, da se je v teh situacijah potrebno posebej temeljito pripraviti na pogovore s kupci, ki bodo hoteli slišati prave argumente, zakaj bi zamenjali partnerja, dobavitelja. Potrebno je izdelati temeljito argumentacijo za izbrane oz. nove proizvode za obstoječe ali nove kupce.
  • Prenos potrebnih orodij in kompetenc na vse člane prodajne ekipe, ki bodo sodelovali v uresničevanju opredeljenih poslovnih odločitev.