Naš pristop

Svetovanje za prodajno uspešnost

Sistematično pristopamo k vsem prodajnim procesom, organizaciji, podpornim sistemom in človeškim virom. Svetovanje vključuje vse korake, od opredelitve tržnih strategij do njihove uspešne implementacije ter izboljšanih prodajnih rezultatov.

Upravljanje strateških kompetenc

Usklajujemo razvoj človeških virov s tržnimi strategijami podjetja, tako da člani prodajnih ekip pridobijo tiste sposobnosti, ki jih dejansko potrebujejo za uspešno izvajanje opredeljenih tržnih strategij. Obsega opredelitev potrebnih sposobnosti, ugotavljanje njihove trenutne ravni, pripravo prilagojenih programov vključno z internimi akademijami in kontinuirano merjenje doseženih rezultatov.

Poslovna šola Mercuri International

Z individualnim pristopom se osredotočamo na razvojne potrebe posameznika. V Poslovni šoli Mercuri International ponujamo širok razpon prvovrstnih pred pripravljenih programov za eksterne udeležence po vsem svetu.

Razmere na trgu so se danes spremenile do te mere, da je za uspeh podjetij smiselno uporabljati različne kombinacije vseh navedenih pristopov.