Mercurijev koncept »3rd Millennium Sales – Prodaja v 3. tisočletju« je odgovor na bliskovite spremembe in premike, s katerimi se pod vplivom digitalizacije soočajo tradicionalni prodajni modeli

Digitalna revolucija je drastično povečala možnosti dostopa do informacij, spremenila nakupne poti kupcev in vplivala na njihov način vedenja v poslovnem svetu. Le peščici podjetij se je uspelo prilagoditi novim razmeram in svoje prodajne strategije uskladiti z nastalimi spremembami. Zato smo v podjetju Mercuri International zasnovali koncept »3rd Millennium Sales – Prodaja v 3. tisočletju«, saj želimo podjetjem pomagati prilagoditi njihove prodajne pristope in metode tej novi vrsti kupca digitalne dobe.

V zadnjih letih smo bili priča radikalnim spremembam v načinu nakupovanja izdelkov ali storitev. Zahvaljujoč različnim digitalnim orodjem, kot so družbena omrežja, aplikacije in spletne strani za primerjave izdelkov po ceni/lastnostih, imajo dandanes kupci v postopku odločanja za nakup večji dostop do informacij kot kadarkoli poprej. Vse to močno vpliva na  tradicionalne poti nakupa.

Po Googlovi raziskavi iz leta 2014 kupci v povprečju opravijo približno 67% svoje nakupne poti v digitalni obliki, še pred prvim resnejšim posvetom s prodajnikom. To je vsekakor velika razlika v primerjavi s 70. in 80. leti,  ko je bil ta delež zgolj 10% in ko so nastajale številne prodajne tehnike, ki jih podjetja uporabljajo še danes. Zato se soočamo s pomembno in neizbežno nalogo: s pomočjo digitalnih orodij moramo na novo izumiti določene prodajne postopke, tehnike in metode, saj so zaradi sprememb nakupnih vedenjskih vzorcev tradicionalne prodajne tehnike postale neučinkovite.

Mercuri International predstavlja koncept »3rd Millennium Sales – Prodaja v 3. tisočletju«

Da bi zadostili novim zahtevam, smo v podjetju Mercuri International identificirali 32 praks, ki so veljale v tradicionalnem pristopu in veljajo še danes . Poleg tega pa smo definirali tudi 20 novih kritično pomembnih praks, ki jih morajo obvladati prodajniki, če želijo biti uspešni v digitalni dobi.

Z integracijo koncepta »3rd Millennium Sales – Prodaja v 3. tisočletju« v repertoar  ponudbe podjetja Mercuri International bomo prodajnikom, delujočim na več kot 50-ih različnih tržiščih, pomagali prilagoditi prodajne procese, da bodo znali ugoditi potrebam in pričakovanjem kupcev te nove, digitalne dobe.

“Prodajne ekipe se danes soočajo s povsem drugačnimi  nakupnimi vedenjskimi vzorci kot v preteklosti. Za uspeh se je treba prilagoditi in se naučiti novih načinov delovanja. Z edinstvenim položajem vodilnega na področju razvoja prodajne uspešnosti v svetovnem merilu, podjetje Mercuri International prodajnikom pomaga razvijati spretnosti, ki so nepogrešljive za vzpostavitev trdnejših vezi in komunikacije z bolje informiranimi in avtonomnimi kupci 3. tisočletja”, je povedal Frank Herbertz, CEO podjetja Mercuri International.

3MS Brosura

Video

O podjetju Mercuri International

Z edinstveno kombinacijo svetovalnega in treninškega pristopa pomagamo okoli 15.000 podjetjem na leto – v več kot 40 državah in v več kot 30 jezikih, da bi postali bolj učinkoviti in uspešni pri svojih prodajnih aktivnostih ter dosegli željeno izboljšanje rezultatov.

Za več informacij o podjetju Mercuri International obiščite mercuri.si

Kontakt:

Davor Fabčič, Managing Director Mercuri International Slovenia
Email: davor.fabcic@mercuri-int.siTelefon: +386 1 520 80 30

Spoznajte podrobneje Mercurijev koncept »3rd Millennium Sales – Prodaja v 3. tisočletju«Preberi več

Mercurijev koncept »3rd Millennium Sales - Prodaja v 3. tisočletju« je odgovor na bliskovite spremembe in premike, s katerimi se pod vplivom digitalizacije soočajo tradicionalni prodajni modeli