S pomočjo novega orodja Sales Evaluator podjetja Mercuri International bodo prizadevanja za razvoj vaših prodajnih ekip obrodila sadove

Izsledki raziskave podjetja Mercuri International o prodaji odličnosti za leto 2017 kažejo, da podjetja, ki so najbolj uspešna pri prodaji, vlagajo veliko več časa v razvoj svoje prodajne sile.

Ti opravijo 69 odstotkov več usposabljanj, 72 odstotkov več coachingov in 41 odstotkov več časa namenjajo pregledu stanja v primerjavi s svojimi manj uspešnimi vrstniki. Več vloženega časa in truda pa samo po sebi  ne zagotavlja nujno tudi boljših rezultatov. Merjenje trenutnih kompetenc je prvi korak k ustreznemu vlaganju v razvoj prodajne sile.

Mercurijevo novo spletno orodje za ocenjevanje in merjenje kompetenc Sales Evaluator vam omogoča natanko to. Meri učinkovitost vaših prodajnih in drugih ekip, ki prihajajo v stik s kupci, glede na njihove veščine, znanja in odnos.

Mercuri International svetuje, da pred postopkom ocenjevanja za to zadolžena ekipa opredeli projekt, se dogovori o komunikacijskem načrtu in, kar je najpomembneje, določi kompetence. Pri tem lahko črpate iz Mercurijeve knjižnice, v kateri je definiranih  več kot 100 prodajnih kompetenc.

Postopek vrednotenja vključuje spletno samoocenjevanje, ocenjevanje vodij in potrditveno srečanje za pogovor o rezultatih.

Orodje zagotavlja mehanizem za določanje kompetenc, ki so potrebne za visoko učinkovitost prodajne ekipe. Glede na to merilo lahko ocenite svojo ekipo. Poleg tega orodje pomaga vodjem prodaje in njihovim partnerjem na področju izobraževanja in razvoja pri ustvarjanju infrastrukture, potrebne za izvedbo serije treningov, usposabljanj in učnih intervencij, ki ste jih skozi analizo opredelili kot prednostna področja, potrebna nadaljnjega razvoja.

Poslovne koristi orodja Sales Evaluator

Vodje prodaje ter vodje izobraževanja in razvoja lahko z uporabo orodja Sales Evaluator ustvarjajo poročila, ki jim pomagajo:

 • Meriti trenutno učinkovitost
 • Izmeriti učinkovitost prodajnih ekip in ekip, ki prihajajo v stik s kupci
 • Določite vrzeli med želeno dobro prakso in trenutnim delovanjem
 • Povečati donosnost naložb
 • Poskrbeti, da bo proračun za izobraževanja še večji
 • Ustvariti osredotočen načrt izboljšav
 • Izvajati cocahing  natanko tam, kjer je potrebno
 • Odkrivati možne finančne izboljšave

Kompetence so vsota spretnosti, znanja in odnosa – s Sales Evaluatorjem izmerite učinkovitost spretnosti, znanja in odnosa zaposlenih.

Prenesite brošuro

Kaj sledi?

 • Prijavite se in prejmite testni dostop
 • Prenesite brošuro in si oglejte predstavitveni video za orodje Sales Evaluator
 • Obiščite spletno stran http://www.salesevaluator.net
 • Obrnite se na Mercuri International za belo knjigo o ocenjevanju kompetenc

Mercuri International – Bela knjiga Sales Evaluator

Za več informacij:

Davor Fabčič, direktor Mercuri Slovenija
Telefon: +386 1 520 80 30