Mednarodni projekti

Naj rast mednarodne prodaje postane resničnosti

Če so vaši cilji:

 • Izvajati strategijo usklajeno, v več jezikih in na mednarodni ravni
 • Razvijati kulturo mednarodne prodaje, a še vedno ohranjati individualne potrebe različnih držav po vsem svetu
 • Optimizirati prodajno moč vaše mednarodne prodajne organizacije
 • Razviti globalni / mednarodni prodajni načrt …

… je Mercuri International vaš najpomembnejši partner. Ustvarjanje rasti na svetovni ravni zahteva več kot le dobre namene. Zahteva sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja novih spretnosti. Pomeni tudi prevzemanje novih vlog pri interakciji s strankami, da bi pridobili in ohranili njihovo zvestobo. Če boste za svojega partnerja izbrali naše podjetje, vam bomo pomagali pridobiti in mojstriti kompetence, nujne za uspešnost mednarodnih strategij:

 • Spodbujanje mednarodnih pobud in preoblikovanje prodaje
 • Vzpostavitev skupne prodajne filozofije in kulture po vsem svetu
 • Zagotavljanje dosledno usklajenega sporočanja na vseh trgih
 • Izmenjava dobrih praks med državami
 • Usklajevanje mednarodnih strategij in procesov
 • Maksimalno izkoriščanje sinergij in ekonomije obsega
 • Ustvarjanje vrednosti za vaše stranke

V podjetju Mercuri International imamo bogate izkušnje z:

 • Vodenjem mednarodnih projektov – imamo globalno mrežo vodij mednarodnih projektov, ki delajo na skupni osnovi in zagotavljajo uspeh našim strankam
 • Rešitvami za razvoj prodaje (prilagojenimi po vaši meri  in / ali standardiziranimi)
 • Oblikovanjem mednarodnih konceptov za ustvarjanje sinergij
 • Projekti za preoblikovanje prodaje

Učinkoviti in usklajeni mednarodni projekti niso zgolj serije standardiziranih seminarjev v različnih jezikih. Upoštevati je treba specifične prodajne situacije /strategije in morebitne različne stopnje uspešnosti na lokalni ravni. Za uspeh je ključnega pomena pridobivanje lokalne podpore in zavezanosti. Da bi to dosegli, morate hčerinske družbe vključevati postopoma, korak za korakom. In ne nazadnje, za vzpostavitev usklajenega pristopa,delovanja in rezultatov sta bistvenega pomena strukturirano vodenje projektov in komunikacija.

Ponujamo vrhunske tehnike usposabljanja, ki vključujejo poslovne simulacije in obsežne priložnosti za kombinirano učenje. Za merjenje rezultatov uporabljamo lokalno sprejete ključne kazalnike uspešnosti. Zavezani smo ustvarjanju rezultatov:

 • Doseganje prodajne odličnosti
 • Lansiranje novih izdelkov
 • Povečanje tržnega deleža
 • Povečanje dobičkonosnosti / marže
 • Povečanje učinkovitosti vaših prodajnih ekip
 • Povečevanje zvestobe strank in števila ponovnih nakupov
 • Ustvarjanje vrednosti za vas in vaše stranke

Delujete na mednarodni ravni in želite izboljšati prodajno uspešnost?

Pokličite nas! 01 520 80 30