Kako pomagamo

Sodelovanje za povečanje prodaje

Vse naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank. Ne glede na to, kako veliko je vaše podjetje ali vaša prodajna ekipa in ne glede na to, v kateri branži delujete, želimo v pogovoru z vodstvom podjetja najprej dobro razumeti vašo specifično situacijo: okolje v katerem delujete, vašo konkurenčno situacijo, vaše cilje in strategije. Na tej osnovi skupaj z vami postavimo cilje za sodelovanje, oblikujemo potrebne pristope za njihovo doseganje in premagovanje ovir na poti do njih ter merimo dosežene rezultate.

Prilagoditev vaši specifični situaciji

Vsako sodelovanje s stranko je zato posebej prilagojeno njenim specifičnim potrebam. S specifičnimi prijemi, z uporabo preverjenih metodologij in orodij oblikujemo in izvajamo za vas prilagojene rešitve, tako nacionalno kot regionalno ali globalno. Vaše cilje vam pomaga uresničiti ekipa konzultantov, ki imajo močno lastno zaledje v prodaji in dobro poznajo vašo panogo ali področje, ki ga želite razviti.

Sodelujemo z vodstvom in prodajniki

Ker na povečanje prodajne učinkovitosti v največji meri vplivata dva dejavnika, upravljanje prodaje in kakovost osebne interakcije s strankami, je vključenost strateškega in operativnega nivoja hkrati bistvena za uspeh. Naša ekipa konzultantov zato stalno sodeluje tudi z vodstvom podjetja, da učinkovito usmerjamo skupne napore do želenega cilja. To sodelovanje obsega tako vodenje projekta kot tudi neposredni razvoj vodstvenih sposobnosti in sistemov. Zaradi vse bolj zahtevnega poslovnega okolja pa je na operativnem nivoju, poleg prodajnikov vse pogosteje potrebno vključiti tudi zaposlene iz drugih, na prvi pogled, neprodajnih področij (razvoj, produktno vodenje, nabava, …).

Uporabljamo metode in orodja, ki delujejo

Danes želijo podjetja svoje poslovanje vse bolj racionalizirati, privarčevati sredstva in čas ter zagotoviti optimalno razmerje med doseženim rezultatom ter vloženimi sredstvi. Zato za doseganje postavljenih ciljev in implementacijo novih načinov prodaje uporabljamo kombinacijo preizkušenih orodij, pristopov in metodologij, ki so za dano situacijo najbolj primerne in učinkovite: od tehnološko najsodobnejših, kot so računalniške poslovne simulacije in Blended learningTM, do edinstvene kombinacije svetovanja in treninga.