Nadgradnja znanj in spretnosti: samozavest za soočanje z izzivi prihodnosti temelji na znanju in spretnostih posameznikov

Kako se poveča samozavest podjetij in posameznikov, če programi nadgradnje znanj in spretnosti zagotavljajo nenehne izboljšave.

Če pri zapolnjevanju vrzeli v znanju preskočite s trenutne ravni zavedanja na želeno, je pri nadgradnji znanja korak še daljši: skok je naravnan v prihodnost. Preoblikovanje in izboljšanje znanja zaposlenih za doseganje novih trendov postajata prednostna naloga, ki je vse bolj prepoznana na mednarodni ravni. Svetovni gospodarski forum 20201 ugotavlja, da bo moralo do leta 2030 približno milijon zaposlenih prenoviti svoja znanja in spretnosti, da bi se prilagodili novim tržnim modelom. Prav v tem kontekstu bo imelo usposabljanje v podjetjih odločilno vlogo. Odgovorni za razvoj v podjetjih in izvajalci usposabljanj z vsega sveta bodo morali spremljati in podpirati ta prehod, kar bo privedlo do tega, da bodo zaposleni vse bolj izpopolnjeni in sposobni.

Izboljšanje kot nujnost

Tehnološka revolucija je zagotovo prvi dejavnik, ki poudarja potrebo po ponovnem ovrednotenju tradicionalnih znanj in spretnosti, da bi se lahko razvila v napredna in digitalna znanja in spretnosti. Vendar ne gre samo za tehnologijo – tudi novi gospodarski sektorji (kot sta zdravstvena nega ali zeleno gospodarstvo) zdaj očitno potrebujejo nova znanja in spretnosti, ki lahko podpirajo trg. Covid-19 je zagotovo še en dejavnik, ki je pospešil potrebo podjetij in zaposlenih po prilagajanju povsem nepričakovanim spremembam. Toda že pred pandemijo so nekateri vlagali milijone dolarjev v programe prekvalifikacije in izpopolnjevanja, npr. Amazon (700 milijonov $) ali Mastercard, ki od leta 2016 izvaja načrte za prekvalifikacijo, da bi dohitela zagonska podjetja in konkurente.

Nadgradnja znanj in spretnosti podjetjem pomeni zaupanje

PwC v svoji že triindvajseti letni globalni raziskavi med glavnimi izvršnimi direktorji2 razkriva, da prav tisti med njimi, ki vlagajo v programe nadgradnje znanj in spretnosti svojih zaposlenih, izredno zaupajo v rast prihodkov. Na vprašanje: “Kako prepričani ste, da bo vaše podjetje v naslednjih 12 mesecih raslo?”, je 38% anketiranih, ki so imeli strukturiran načrt nadgradnje znanj in spretnosti, odgovorilo, da so zelo prepričani – medtem ko so bili odgovori direktorjev z zgolj zametki načrta nadgradnje znanj in spretnosti manj spodbudni. To kaže, da jasna pot k nadgradnji znanj in spretnosti zaposlenih ustvarja tudi oprijemljivo gotovost za prihodnost.

PwC, 23rd Annual Global CEO Survey


Druga pomembna točka, o kateri poroča PwC, je, da je 41% vprašanih glavnih izvršnih direktorjev povedalo, da so programi nadgradnje znanj in spretnosti učinkoviti ne le pri izboljšanju le teh, temveč tudi pri ustvarjanju močnejše kulture podjetja in zavzetosti zaposlenih. Medtem ko jih 74% meni, da je ključna znanja in spretnosti še vedno zelo težko pridobiti, veliko podjetij še vedno ne vlaga dovolj v politike nadgradnje znanj in spretnosti ali celo meni, da zagotavljanje strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih ni njihova odgovornost.

PwC, 23rd Annual Global CEO Survey

Nadgradnja znanj in spretnosti pomeni zaupanje v zaposlene

Pravzaprav so ravno zaposleni v podjetjih tisti, ki imajo največ koristi, če so vključeni v programe za nadgradnjo znanj in spretnosti. Te spodbude ne pomagajo le podjetjem, da zaupajo v svojo rast, temveč tudi zaposlene spodbujajo k večjemu zaupanju vase in v svoje sposobnosti. Enako ugotavlja tudi PwC – od 22.000 anketiranih (raziskava Hopes & Fears, 2019) jih 77% poudarja, da bi jim izboljšanje znanja pomagalo počutiti se bolj samozavestne pri soočanju z vsemi delovnimi izzivi ali zahtevami trga.

Vloga usposabljanja

Izvajalci usposabljanj in kadrovske službe pomagajo povezati dva svetova – pričakovanja podjetja in pričakovanja zaposlenih. Po eni strani morajo podjetja, ki še niso začela izvajati programov nadgradnje znanj in spretnosti, spremeniti svoje mišljenje in opustiti prepričanje, da so zaposleni sami odgovorni za to, da se izpopolnjujejo. Po drugi strani pa morajo zaposleni, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti, sprejeti usposabljanje v podjetju, ki jih spodbuja, da verjamejo v trajno izpopolnjevanje. Vloga kadrovske službe je, da se zaveda tega sivega območja med zaposlenimi in vodstvom ter pretehta prave ukrepe za dolgoročno zmanjšanje težav.

Če povzamemo

Z oblikovanjem programov usposabljanja za izboljšanje znanj in spretnosti se lahko pripravimo na spremembe prihodnjih let, ne glede na to, ali so tehnološke ali posledica nepričakovanih dogodkov. Tako poslovne organizacije kot zaposleni sami si želijo nenehne rasti, ki jih bo pripravila na vse izzive. Usposabljanje lahko vodi le v svetlo prihodnost.

Naslednji koraki

Če želite izvedeti, kako lahko programi za nadgradnjo znanj in spretnosti ter programi, namenjeni izboljšanju prodajnih veščin, pomagajo doseči pomembne cilje, kliknite tukaj in preberite študijo primera stranke, s katero je Mercuri sodeloval. Za vsa morebitna vprašanja pa nas brez zadržkov kontaktirajte.

Reference

1 World Economic Forum (2020).

2 PwC Research (2019). 23rd Annual Global CEO Survey. PwC

3 PwC Research (2019). Hopes and Fears survey: PwC