Študija Mercuri International o prihodnosti prodaje na terenu

9 od 10 vodij prodaje meni, da je vse pomembneje razlikovati prodajne pristope in procese glede na različne segmente kupcev.
Mercuri International je pred kratkim izvedla globalno raziskavo med generalnimi direktorji, prodajnimi direktorji in vodji prodaje, v zvezi s položajem prodaje na terenu. Odzvalo se je 2.300 anketirancev po vsem svetu. – preberite, kaj pravijo v tej beli knjigi.

MI bela knjiga – Študija Mercuri International o prihodnosti prodaje na terenu 2012