Soočenje umetne in čustvene inteligence

Ali je vaša delovna sila opremljena z znanji in s spretnostmi, potrebnimi za delovna mesta prihodnosti?

Z digitalizacijo poslovanja, ki napreduje s pospešenim tempom, se povečuje osredotočenost na vlogo umetne inteligence, velikih podatkov in strojnega učenja, ki jo bodo le-ti igrali v prihodnosti delovne sile. Ob upoštevanju, da 60% delovnih mest vsebuje približno tretjino tehnično avtomatiziranih opravil, je povsem naravno, da se ozremo vase in vprašamo, “ali imam znanja in spretnosti, ki jih stroj nimajo?” In v kolikor ne, katera znanja in spretnosti potrebujem, da ostajam konkurenčen?

V čem so stroji dobri?

Bodimo konkretni – tudi danes obstajajo določene naloge, predvsem obdelava velikih podatkov in ponavljajoči se procesi, pri katerih se stroji odlično odrežejo. Preprostost, s katero računalniki in roboti dosegajo učinkovitost v proizvodnji in obdelavi podatkov, je nekaj česar nobeno podjetje ne more prezreti. Število ur, ki jih v službi preživimo ob izvajanju fizičnih oz. ročnih opravil, naj bi do leta 2030 upadlo za 14%, medtem ko naj bi bili pri tistih nalogah, ki zahtevajo “osnovne kognitivne funkcije” (naloge, ki ne zahtevajo posebnega usposabljanja), priča zmanjšanju števila ur za 15%. Vpliv na trg dela je očiten – tisti brez znanj in spretnosti, ki jih ni mogoče ponoviti s stroji, bodo odvečni – v vsakem pomenu besede.

V čem so stroji slabi?

Kaj torej to pomeni za nas? Obstaja dobra novica in prihaja v obliki fraze “čustvena inteligenca”. Medtem ko ljudje nismo prav uspešni pri pomnjenju tisočerih vrstic podatkov ali sestavljanju 1.000 avtomobilov na uro, imamo ogromno prednost pred stroji na enem ključnem področju. Biti človek. McKinsey je objavil podatke, da čeprav 6% podjetij v ZDA in EU pričakuje, da se bo njihova delovna sila zmanjšala kot posledica avtomatizacije, precej višji odstotek (17%) pričakuje, da se bo povečala – torej od kod prihajajo ta nova delovna mesta? Delovna mesta v prodaji so eno od področij, kjer obstaja realna priložnost za rast – če so seveda ekipe ustrezno usposobljene. Ključnega pomena je, da razumemo, da spretnosti, ki vodijo danes do uspeha v prodaji, ne bodo nujno pomembne tudi jutri. Načrtovanje in delo danes sta zato ključnega pomena za krepitev uspešnosti jutrišnjega dne.

Mehke veščine

Obstajata dve glavni področji širitve, ki ju je mogoče ohlapno zaobjeti kot “tehnično” in “družbeno”. Prvo zahteva specifične spretnosti, ki bodisi razvijajo bodisi spodbujajo nove tehnologije na področjih, kot so analiza podatkov, razvoj programske opreme, e-trgovina in družbeni mediji. Drugo – “družbena” delovna mesta – nagovarja našo človečnost, dejstvo, da se na osnovni, primarni ravni radi ukvarjamo z drugimi ljudmi. Med področja, za katera je predvidena občutna rast, spadajo storitve, prodaja in trženje ter usposabljanje in razvoj.

Ustvarjalnost sreča tehnologijo

Zanimivo je, da se te vloge ne bodo razvile kljub tehnološkim motilcem, temveč prav zaradi njih. Kjer lahko izkoristimo spretnost stroja pri izvajanju ponavljajočih se vsakodnevnih nalog, bomo našli priložnost, da s tem sprostimo pomemben čas za izkoristek svojih družbenih veščin in spretnosti na delovnem mestu. Ko govorimo o umetni inteligenci (UI), je pomembno opredeliti njene omejitve – UI se lahko uči, razvija na podlagi vnaprej določenih pogojev, vendar še vedno v osnovi temelji na logičnem algoritmu. A ljudje smo vse prej kot logični: vprašajte vsakogar, ki je kdaj opravil “impulzivni” nakup – sprejemamo odločitve tako na podlagi čustev kot razuma in smo bolje opremljeni kot stroj razumeti nelogične odločitve.

Prekvalifikacija, nadgradnja znanj in spretnosti ter ponovni razmislek…

Je torej prihodnost svetla? Pravzaprav je, a ob velikem opozorilu. Ti področji širitve delovne sile – bodisi tehnično bodisi družbeno – temeljita na eni pomembni predpostavki. Usposabljanju. Brez inteligentne, prilagodljive prekvalifikacije ter nadgradnje znanj in spretnosti v širokem in nenehno spreminjajočem se razponu vlog, ljudje ne bomo sposobni izkoristiti prednosti, ki nam jih ponuja tehnološki razvoj. Opremiti prodajno ekipo z najsodobnejšo CRM rešitvijo ne prinese pravega učinka, v kolikor ta nima ustreznih strokovnih znanj, da jo kar najbolje izkoristi.

Za ohranitev konkurenčnosti morajo podjetja sprejeti tehnološke motilce kot spodbudo in ne kot oviro – vendar bo za to potrebno izvesti nekaj nujnih priprav, da ostanemo korak pred ostalimi. V ta namen bo potrebno usposabljanje, ki je prožno, modularno in predvsem prilagodljivo.