Si upate ignorirati kombinirano učenje?

/ Mercuri International, maj 2008 /

V času nove ekonomije se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi. Hitro naraščajoča konkurenca na globalnih trgih, krčenje virov znotraj podjetja, hitre spremembe tehnologije in vprašanje, kako najti in obdržati talentirane in izurjene kadre so le nekateri izmed njih.

Del odziva na te izzive je tudi usposabljanje, na katero podjetja vedno bolj gledajo kot na naložbo. Danes je znanje namreč tržno blago, usposabljanje pa glavni način strukturiranega razvijanja znanja.

Usposabljanje je mogoče izvajati na več načinov. Zadnje čase je e-učenje zelo modna krilatica v izobraževanju. Ker pa e-učenje vseeno ni široko sprejeto, so se v zvezi z njim med ljudmi pojavili mnoge zablode in miti.

 • 1. mit E-učenje je novo in povsem drugačno od običajnega učenja
 • 2. mit E-učenje je namenjeno zgolj učenju na daljavo.
 • 3. mit E-učenje zahteva nove pedagoške prijeme.
 • 4. mit E-učenje = navidezno učno okolje = Powerpoint = dolgočasno.
 • 5. mit E-učenje je čarobna rešitev za vsak pedagoški problem.
 • 6. mit Odločitev za e-učenje pomeni popolnoma spremeniti izvajanje usposabljanja.
 • 7. mit E-učenje je pristop ”ene velikosti za vse”.
 • 8. mit E-učenje je časovno izjemno zahtevno.
 • 9. mit E-učenje negativno vpliva na udeležence usposabljanja.
 • 10. mit E-učenje bo zmanjšalo potrebo po učiteljih.

1. mit E-učenje je novo in povsem drugačno od običajnega učenja.

Ena glavnih zablod o e-učenju je, da je to nova oblika učenja in poučevanje, ki se močno razlikuje od običajnih metod. E-učenje v osnovi ni prav nič drugačno, zato zanj veljajo enaka načela. Po drugi strani pa omogoča širši obseg usposabljanja in olajša doseganje nekaterih ciljev, ki jih je zgolj s tradicionalnimi metodami težko ali nemogoče doseči.

2. mit E-učenje je namenjeno zgolj učenju na daljavo.

E-učenje ni omejeno na programe učenja na daljavo. V kombinaciji z osebnim učenjem lahko pomembno izboljša učno izkušnjo udeležencev izobraževanja. Tej obliki učenja rečemo kombinirano učenje (angl. blended learning). Nekateri načini uporabe e-učenja, kot je na primer predstavitev učnih materialov na svetovnem spletu, učencem omogoči, da si učne vsebine ogledajo pred izobraževanjem in jih po opravljenem izobraževanju ponovijo.

3. mit E-učenje zahteva nove pedagoške prijeme.

Še ena zabloda o e-učenju je, da uvaja novo pedagogiko ali filozofijo poučevanja. E-učenje samo po sebi ne zahteva nobene posebne pedagogike. Teorija poučevanja torej ni del orodja, ampak sestavni del učne zasnove, to je vsega, kar s tem orodjem želimo graditi.

4. mit E-učenje = Powerpoint = dolgočasno.

Ko ljudje slišijo izraz e-učenje, mnogi pomislijo na predstavitve, podobne tistim v programu Powerpoint, toda e-učenje sega mnogo dlje. Uporabnikom je na voljo bogat nabor orodij in interaktivnih tehnik, ki spodbujajo sprotne učne izkušnje, zato ni nobene potrebe, da bi se omejili na en predstavitveni format.

5. mit E-učenje je čarobna rešitev za vsak pedagoški problem.

V praksi je e-učenje je še eno orodje, ne pa ”čarobna palica”. E-učenje lahko pomaga povečati zavzetost študentov, pritegniti študente z različnimi učnimi stili ter spodbuditi aktivno učenje. Realistično videnje koristi, ki jih kombinirano učenje lahko prinaša, je produktivnejše od preveč idealiziranih pričakovanj.

6. mit Odločitev za e-učenje pomeni popolnoma spremeniti izvajanje usposabljanja.

Uporabiti e-učenje ne pomeni spremeniti vsega, kar delate. Morda le pomeni, da boste nekatere stvari delali na nov način in da boste nekaj svojih običajnih učnih nalog nadomestili z drugimi.

7. mit E-učenje je pristop ”ena velikost za vse”.

Pri e-učenju ne gre le za eno rešitev oz. pristop; sestavljeno je iz mnogih orodij, ki jih je mogoče uporabiti na različne načine. Vaša izbira tehnologije naj bo prilagojena posebnim potrebam učnega programa ter tesno povezana z drugimi sestavnimi deli usposabljanja (e-učenje in drugo). E-učenje vam dejansko omogoča, da usposabljanje prilagodite vsakemu udeležencu posebej.

8. mit E-učenje je časovno izjemno zahtevno.

Predpostavke o porabi časa pri e-učenju so si pogosto nasprotujoče. Eno skrajno stališče je, da pri e-učenju porabimo mnogo preveč časa, da bi bilo sploh lahko praktično. Drugo skrajno stališče pa je, da bo e-učenje drastično skrajšalo čas učenja. Resnica je nekje vmes.

9. mit E-učenje negativno vpliva na udeležence usposabljanja.

Včasih se učitelji bojijo, da bo uporaba e-učenja zmanjšala prisotnost študentov na predavanjih. Izkazalo se je, da to ne drži. Če so zapiski s predavanj ali predstavitve objavljeni na spletu, to le pomeni, da študentom med predavanji ni treba delati zapiskov, zato lahko pozorneje poslušajo.

10. mit E-učenje bo zmanjšalo potrebo po učiteljih.

E-učenje lahko prihrani čas in pedagoškim delavcem omogoči, da dosežejo več študentov, toda učitelji bodo vedno potrebni, ker oni pripravljajo vsebine vsakega učnega programa ali modula, čeprav je metoda podajanja znanja morda drugačna. Ta model torej ne zmanjšuje pomena učitelja, ampak, ravno nasprotno, poudarja pomen osebnega stika med učiteljem in učencem kot ključnega dejavnika za uspeh učnega procesa.

Predrago je – ne morem si privoščiti, da bi ga uporabil. Toda, si lahko privoščite, da e-učenja ne uporabite?

Kombinirano učenje (na tehnologiji temelječe usposabljanje (e-učenje)) ima pred tradicionalnim učenjem mnogo prednosti. Ena glavnih koristi je velik prihranek stroškov. Če upoštevate prednosti tega sistema, si torej lahko privoščite, da se zanj ne zmeni?

Razredni način učenja je še vedno učinkovit način poučevanja novih veščin, predvsem tistih, ki so vsebinsko povezane s spremembami obnašanja ali s praktičnimi veščinami. Toda ta način učenja je povezan z visokimi stroški v smislu učiteljskih honorarjev, potnih stroškov, stroškov namestitve in izgubljenega delovnega časa udeležencev. Prehod iz teorije v uporabo na delovnem mestu pa še vedno ni zagotovljen.

Ko je e-učenje pravilno uporabljena, prinaša velike koristi. Te so:

 1. E-učenje prihrani čas. Čas usposabljanja je mogoče skrajšati, ker prinaša možnost, da udeleženci usposabljanja izberejo le zahtevane učne module in jim ni treba udeležiti se celotnega programa. To pa zmanjšuje čas, ki ga zaposleni potrebuje, da znanje usvoji in produktivno uporabi.
 2. Zmanjšuje potne stroške. 40 penijev vsakega funta, ki ga porabimo za usposabljanje zaposlenega v podjetju, gre za potne stroške in stroške namestitve. Splošno znano je, da podjetja lahko prihranijo 40-60%, če učne programe, ki jih vodijo predavatelji, zamenjajo s programi, ki temeljijo na uporabi tehnologije.
 3. Krajša čas odsotnosti z dela in posledično manjšo produktivnost.  
 4. Lahko izpolnjuje potrebe geografsko razpršenih zaposlencev.  
 5. Zagotavlja dosledno izvajanje učnih programov.   
 6. Lahko ponudi več individualnih možnosti usposabljanja in usposabljanje ob pravem času.   
 7. Dosledno zagotavlja boljše učne rezultate in izvedbo, kot jo je mogoče doseči s tradicionalnim usposabljanjem. Dobro zasnovano kombinirano učenje ni le hitrejše in cenovno ugodnejše kot razredni način pouka, ampak tudi in predvsem bolj učinkovito. Mnoge študije so pokazale, da se ljudje pri e-učenju učijo hitreje; po daljšem obdobju se natančneje spomnijo, kar so se naučili in so naučeno sposobni bolje prikazati.   
 8. E-učenje je na voljo 24 ur dnevno, sedem dni v tednu, zato ga lahko vsakdo prilagodi svojemu urniku.

E-učenje zagotavlja tudi mnoge druge organizacijske prednosti:

 1. Ker posameznikom omogoča, da razvijajo svoje veščine, kadar želijo, bo njihova višja motiviranost in manjša izčrpanost vodila k prihrankom pri stroških kadrovanja.
 2. E-učenje lahko ponudi višjo stopnja ohranitve znanja.
 3. E-učenje lahko poveča učinkovitost osebnega učenja.

Kombinirano učenje uporabnikom ponuja tudi sposobnost hitro razviti, uvesti in izvesti interno produktno usposabljanje na nacionalni ali svetovni ravni, s čimer zagotavlja hitrejši vstop na trg, hitrejše prihodkovne tokove in povečano konkurenčnost. Ponuja tudi možnost, da usposabljanje mnogo lažje izvedemo neposredno za kupce in s tem prispevamo k boljši sprejetosti izdelkov. Poleg tega so učni programi prilagojeni posameznim zaposlenim, upravljanje znanja je lažje, saj e-učenje ponuja sredstva za zbiranje in ponovno, učinkovitejšo uporabo znanja v celotni organizaciji.

E-učenje je najbolj učinkovito, kadar ga uporabimo, da udeležencem usposabljanja posredujemo ”kaj” programa, medtem ko je osebno učenje koristno, da udeleženci vadijo še ”kako”.

Kombinacija virov je resnični pomen kombiniranega učenja – ne dovolite, da vaše podjetje ne bi izkoristilo možnosti, ki jih to ponuja.