Pipeline – prodajni lijak: ni razloga za paniko

Za profesionalno izpeljan prodajni postopek je nujen pristop k spremljanju prodaje. To podjetjem olajša načrtovanje varne prihodnosti. Uspešnost takšnega spremljanja je v veliki meri odvisna od tega, kako ga uvedemo.
V zadnjih nekaj letih je vse več podjetij začelo sistematično nadgrajevati svoje prodajne procese in se osredotočati na posebne, podjetjem lastne poti do uspeha (»naš način prodaje«).

Več v priponki …

Mercuri Obrtnik Podjetnik November 2016

Vir: Obrtnik podjetnik, november 2016