»Delovanje prodaje v krizi« – mednarodna raziskava Mercuri International

/ Mercuri International, Junij 2010 /

Leto 2010 bo polno različnih izzivov, poleg tega pa bodo imele na odločanje vodstev podjetij velik vpliv tudi spremenjene tržne razmere.

V Mercuri International, kjer našim partnerjem po vsem svetu že 50 let uspešno pomagamo pri doseganju boljših prodajnih rezultatov, smo se odločili izvesti mednarodno raziskavo »Delovanje prodaje v krizi« (Selling in a Down Economy). Cilj raziskave je pridobiti referenčne informacije o najboljših praksah, ki jih uporabljajo vodstva podjetij v sedanjem trenutku. Raziskava vključuje področja klime in vedenja v podjetjih, menedžiranje prodaje in varčevalne ukrepe.

http://surveytool81.3s.se/?s=563144LPDESGT

S spletnim vprašalnikom želimo udeležbo v raziskavi, ki poteka v več kot 15 državah, omogočiti tudi čim večjemu številu slovenskih podjetij. Vabimo vas torej, da takoj izkoristite priložnost za sodelovanje. Vaše odgovore, za katere boste potrebovali približno 10 minut, prosimo vpišite v spletni vprašalnik, ki se nahaja na naslovu:

V kolikor želite in navedete vaše kontaktne podatke, boste prejeli tudi rezultate raziskave, s katerimi boste lahko primerjali vaše delovanje z delovanjem drugih udeleženih podjetij. Na ta način boste pridobili odlično vsebinsko podlago za vaše nadaljnje prodajne odločitve.

Vljudno vabljeni!