Trening za doseganje večjega vpliva in učinkovitosti (Impact training)

V kratkem času izboljšajte svojo prodajno učinkovitost pri ciljnih prodajnih nalogah

Podjetja imajo včasih kratkoročne prodajne težave, ki jih ni mogoče razrešiti s srednjeročnim načrtom za razvoj spretnosti in veščin. Prav temu je namenjen trening za doseganje večjega vpliva in učinkovitosti. Cilj teh dvodnevnih programov je v kratkem času izboljšati prodajna prizadevanja na zelo specifičnih področjih, npr.:

  • Prodajni razgovor, edini stik s stranko
  • Strategija, delo z eno stranko, delo z več kontakti v določenem časovnem obdobju ali vse do naročila
  • Načrtovanje prodaje, načrtovanje dela znotraj določenega segmenta trga za večje število strank

Zakaj je trening za doseganje večjega vpliva tako učinkovit?

  • Trening je zasnovan na podlagi običajnega načina dela sodelujočih, ki posledično postane bolj učinkovito. Ne stremimo za večjimi spremembami, pač pa pomembnimi izboljšavami.
  • Trening temelji na znanju in izkušnjah sodelujočih. To pomeni, da je zelo praktično naravnan ter motivira in stimulira sodelujoče.
  • Metoda je neposredno povezana z aktualnimi prodajnimi problemi (izdelki, stranke itd.), zato sodelujočim ponuja smiselno in konkretno pomoč pri njihovem vsakodnevnem delu.
  • Trening je namenjen upravljanju konkretnih situacij s strankami, v katerih se znajdejo sodelujoči. Pripravljajo se na ustrezno spopadanje s situacijami, ki so enake tistim, s katerimi se soočajo pri vsakodnevnem delu.

___

Pokličite nas! 01 520 80 30