FMCG – Blago široke potrošnje

Področje prodaje blaga široke potrošnje v trgovske verige in na posamezna druga prodajna mesta (HORECA) je eno tistih, kjer je količina poslovnih oziroma prodajnih dogodkov najvišja, hkrati pa se prav zaradi tega pogosto zdi, da je količina aktivnosti edini pravi faktor uspeha.

FMCG - Blago široke potrošnje

Uspeh v FMCG področju je odvisen od mnogoterih faktorjev. Kdaj v prodajnih aktivnostih sodeluje marketing, vodje blagovnih znamk ali kategorij izdelkov, vodenja prodaje in prodajno pospeševalne ekipe, prodajna podpora in logistika…? Kako v celovitih prodajnih procesih sodelujejo vsi ti nivoji in kako je njihovo delo koordinirano? Kako se porazdeljene odgovornosti in pooblastila med posamezne nosilce aktivnosti? S katerimi postopki je mogoče uspešno dnevno in dolgoročno usmerjati njihovo delovanje, katerega glavni cilj je zagotoviti ustrezno prisotnost na prodajnih mestih, optimizirati logistiko in zagotoviti, da je potrošnikom vedno na voljo kaj najširši in najuspešnejši splet proizvodov? Kako naj podjetje meri uspešnost delovanja celotne prodaje. Kako naj razvija nove prodajne poti in načine delovanja za obstoječe in potencialne nove kupce. Kako posneti in na druge člane prodajne ekipe prenesti najboljše prodajne prakse iz lastne ekipe ali iz drugih ekip?

V praktičnem sodelovanju z mnogimi partnerji s tega področja se sistematično ukvarjamo z vsemi temi vprašanji in lahko svojim partnerjem prinesemo najboljše izkušnje in načine delovanja, tako v obliki svetovalnih kot tudi razvojnih, delavniških in treninških aktivnosti. Ključno je, da te programe vedno prilagodimo vašim konkretnim situacijam in ključnim razvojnim ambicijam.

Povezane vsebine

KAM & Negotiation with a Consumer Goods company

Preberi več