Farmacija in Skrb za zdravje

Celovita dejavnost Farmacija in Skrb za zdravje vključuje celo vrsto različnih podjetij, proizvodov in storitev, ki se vsebinsko zelo zahtevne in prodajno močno regulirane z najrazličnejšimi predpisi. Trženjsko in prodajno delovanje v takšnih razmerah je zahtevno in od vseh udeležencev zahteva visoko stopnjo usposobljenosti in usmeritve k strankam in pacientom.

Farmacija in Skrb za zdravje

Kako zagotoviti uspešno delovanje strokovnih sodelavcev v kontaktih z njihovimi različnimi sogovorniki v zdravstvenem sistemu, z zdravniki, specialisti, odločevalci, farmacevti, ipd., v izredno konkurenčnih in zahtevnih pogojih? Kakšen način dela s strankami in katere aktivnosti strokovnih sodelavcev lahko zagotovijo vsakokratni in dolgoročni uspeh proizvodov, rešitev in storitev, ki predvsem koristijo pacientom? Kako voditi in s kakšnimi sistemi in metodami upravljati ekipo strokovnih sodelavcev, kako usmerjati in spremljati njihovo dnevno delovanje in dolgoročno gradnjo partnerskih odnosov s svojimi strankami? Vse to so vsebine programov razvoja, ki jih zagotavljamo podjetjem s tega področja.

V sodelovanju s partnerji in strankami iz panoge po celem svetu razvijamo najboljše prakse delovanja. Vse predlagane rešitve so usmerjene v neposredno zagotavljanje poslovnih rezultatov in razvoj specifičnih kompetenc v vodenju, upravljanju in neposrednem delo s strankami.

Prilagojene učne razvojne poti, delavnice, treningi, osebni coaching in svetovalno delovanje pri razvoju sistema načrtovanja, izvajanja in spremljanja zagotavljajo razvoj kompetenc in neposredni rezultat.

Povezane vsebine

Študija Mercuri International o prihodnosti prodaje na terenu

Preberi več

Philips Trusted Advisor program

Preberi več

Sell to Doctors

Preberi več

Is there a Future for Medical Reps?

Preberi več