Energetika

Na področju energetike, ki velja za izjemno interdisciplinarno in strokovno področje, se podjetja vse hitreje razvijajo. Podjetja, ki se ukvarjajo s prenosom, dobavo energije, rabo energije ali energetskimi tehnologijami, se v zadnjih treh desetletjih soočajo s ključno vlogo omejevanja globalne rabe energije in ogljičnega odtisa. Z naraščajočim trendom zniževanja rabe energije v poslovnem in zasebnem okolju, se je pojavilo visoko konkurenčno poslovno okolje, kjer so izzivi vpliv na organsko rast, iskanje kupcev za nove tehnološke rešitve, iskanje sinergij v širitvi poslovnih dejavnosti ali učinkovitejši zajem poslovnih priložnosti v poslovnem ali zasebnem sektorju.

Energetika

Mercuri International vam lahko pomaga pri razvoju ustreznih poslovnih veščin in pri implementaciji učinkovitih in inovativnih pristopov h trgu.

Rešitve za naše stranke smo v preteklosti nudili za različne nivoje zaposlenih:

 • Strateški nivo podjetja (optimizacija prodajnih procesov, merjenje uspešnosti, normiranje količine in kvalitete izvedbe procesa, postavitev ustreznih prodajnih strategij)
 • Vodstveni nivo v podjetjih (veščine managementa, veščine vodenja, razvojno načrtovalni razgovori, prodajni coaching, prodajno vodenje, strateško vodenje ključnih strank, sistem prodaje preko posrednikov,…)
 • Prodajni nivo v podjetjih (Osebna prodajna učinkovitost, napredne prodajne veščine v izrazito konkurenčni situaciji, pogajalske veščine, veščine izvedbe procesa od priložnosti v naročilo oz. obvladovanje priložnosti, veščine ustreznega pozicioniranja podjetja, izvedbe prodajnih ali produktnih prezentacij, prodajne veščine v poslovnem segmentu, prodajne veščine v segmentu gospodinjstev …)

Nivo prodajne podpore in tehničnih strokovnjakov (obvladovanje težavnih situacij in konfliktov, učinkovito delo v klicnem centru ali centru za podporo strankam, obvladovanje pretvornih stopenj odliva ali pridobivanja strank, komunikacijske veščine, obvladovanje procesa predprodaje ali po-prodaje, …)

Z našo pomočjo znajo podjetja:

 • učinkoviteje načrtovati, spremljati in izvajati prodajne strategije
 • razviti prodajno kulturo, ki dejansko vpliva na število kupcev in prodajni rezultat
 • obvladovati prodajne priložnosti ali projektno prodajo z višjo stopnjo pridobljenih poslov
 • razviti strokovnjake s tehnično izobrazbo v storitveno in prodajno naravnan kader
 • premagovati stres in pritiske ob težavnejših situacijah s kupci
 • vplivati na odliv ali priliv novih kupcev in strank
 • učinkovito sodelovati v prodajnih ali prodajno-izvedbenih projektih
 • managirati in voditi prodajne in storitvene ekipe
 • razviti kreativne argumente in prodajne pristope pri pridobivanju novih kupcev ali strank

Povezane vsebine

Implementing successful methods

Preberi več

Zakaj je upravljanje s priložnostmi pomembno

Preberi več