Coaching

Mercurijeve bogate izkušnje na področju razvoja prodaje dokazujejo smotrnost in učinkovitost uporabe različnih pristopov pri delu s prodajno ekipo, ko pri implementaciji želenih sprememb v kvaliteti dela prodajnikov igrajo ključno vlogo njihovi neposredni vodje.

Coaching

V takšnih situacijah je namreč sposobnost izvajanja coachinga s strani vodij tisti vzvod, ki v veliki meri zagotavlja dejansko uveljavitev želenih načinov in standardov dela. Coaching predstavlja pomembno orodje vodenja in razvoja na delovnem mestu, preko različnih oblik povratne informacije – kritika, pohvala, popravljanje…

Za uspešno izvajanje coachinga pa vodje potrebujejo orodja in veščine tako na prodajnem kot tudi na vodstvenem nivoju. Vodjo je potrebno trenirati kot trenerja na terenu, v realni situaciji, potrebno je dograditi in implementirati postavljene in dogovorjene standarde za izvajanje coachinga.

Mercurijev konzultant s pomočjo povratne informacije izvaja coaching vodje po metodah in standardih, ki jih bo sicer vodja uporabil pri svojem trenerskem delu s člani svoje ekipe.

Povezane vsebine

Coaching sales performance with joint visits

Preberi več