Uveljavljanje sprememb

Cilji uveljavljanja sprememb:

  • Omogočiti vodjem, da bodo znali zaposlene ozavestiti glede njihovih dolžnosti (zanesljivost) in pri lastnikih razviti občutek zavezanosti, odgovornosti in zavedanja o kritičnih situacijah.
  • Mobilizirati vse zaposlene, da bodo namesto o problemih razmišljali o rešitvah in se bodo od verjetja usmerili v delovanje.

Delovni proces uveljavljanja sprememb