Blended Learning™ BlendedX – za hitrejšo implementacijo

V današnjih časih želijo podjetja svoje poslovanje vse bolj racionalizirati, privarčevati s sredstvi in časom ter zagotoviti optimalno razmerje med doseženim rezultatom ter vloženimi sredstvi. Ljudje so na eni strani dnevno aktivno vpeti v svoje delovne obveznosti, na drugi strani pa je za doseganje postavljenih ciljev nujno potreben tudi razvoj njihovih kompetenc.

V Mercuri International smo uvedli Blended learning™ – BlendedX programe oz. programe kombiniranega učenja z namenom izboljšanja učinkovitosti razvoja kompetenc posameznikov.

Naše rešitve združujejo trening v učilnici, e-module, vprašalnike, virtualne delavnice, projektne naloge, coaching, računalniške poslovne simulacije, video vsebine, izvlečke učnih vsebin…

Pozorno izbrani e-učni moduli zagotavljajo razmišljanje, metode in znanja, ki jih potrebujejo zaposleni, v učilnici – na delavnici pa uporabimo čas za praktično vadbo vseh pomembnih veščin.

Kombiniran pristop omogoča podjetjem, da svojim zaposlenim ponudijo bolj prilagojen način učenja, saj je učna pot lahko zasnovana celo za vsakega udeleženca posebej. Celotna razvojna izkušnja tako postane učinkovitejša, zanimivejša ter bistveno uspešnejša z vidika doseganja boljših rezultatov.

Prednosti in koristi kombiniranega učenja so naslednje:

  • Treninški čas, ko delujemo v neposrednem osebnem stiku z udeleženci, posvetimo najpomembnejšim vsebinam za razvoj veščin
  • Posameznik lahko sam vpliva na hitrost lastnega razvoja
  • Kombinirano učenje lahko skrajša čas odsotnosti z dela in tako ohranja produktivnost
  • Vložena sredstva so bolje uporabljena in donosi so višji
  • Metodologije učenja v koraku s spreminjajočo se tehnologijo
Mercuri LMS BlendedX

Povezane vsebine

Pomembna sta prenos znanja in razvoj veščin

Preberi več

Si upate ignorirati kombinirano učenje?

Preberi več