Metoda 5 korakov

Pri doseganju postavljenih ciljev se podjetja srečujejo z izzivi, kako na primeren in enostaven način izbrati ustrezne strategije ter sprovesti posamezne korake v razvoju svojih sodelavcev ter poslovanja. Razvoj ljudi ali poslovnih procesov bo uspešnejši le v primeru, če se tega lotimo na sistematičen način.

Metoda 5 korakov - Mercuri International

Zato pri razvoju ljudi in organizacij priporočamo sistematičen način – metodo petih korakov za povečanje prodajnih rezultatov in tržnega deleža. Koraki so naslednji:

  1. Analiza (Audit) področij za izboljšavo
  2. Razvoj rešitev – Svetovanje
  3. Utrditev kompetenc – Prenos razvitih modelov (Trening)
  4. Prenos v dnevno delo – Implementacija in coaching
  5. Trajna sprememba, rezultati – Utrditev in opolnomočenje

Pri tej metodi pred samo izvedbo usposabljanj vsebino in način dela uskladimo s partnerjem, ki na ta način dobi rešitev, ki mu je v čim večji meri “pisana na kožo”. To zagotavljamo z izvedbo različnih analitičnih vsebin kot so npr. raziskave mnenj kupcev, mnenj zaposlenih, intervjuji z vodstvom, s katerimi pridobimo vpogled v želene spremembe in začrtane strateške usmeritve, predvsem dobrodošle pa so analize, ki nam omogočajo realen vpogled v obstoječ način dela ljudi, ki jih želimo razvijati.

Podjetje na ta način dobi optimalno prilagojene programe, ki so izvedeni v skladu s strategijami podjetja in predhodnimi sposobnostmi zaposlenih. Po sami izvedbi programov pa lahko v sodelovanju s partnerjem zagotavljamo implementacijo v vsakodnevno delo udeležencev. Takšen pristop lahko zagotovi uspešnost in omogoča, da udeleženci pridobljena znanja prenesejo v vsakodnevno prakso. 

Povezane vsebine

Outstanding account management

Preberi več